Split payment

Od 1 lipca 2018 r. DNB Bank Polska S.A. udostępnił możliwość rozliczeń w mechanizmie podzielonej płatności (ang. split payment). Jest to sposób rozliczeń płatności zawierających podatek VAT, wprowadzony Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 62) z późniejszymi zmianami.

Istotą tego rozwiązania jest rozdzielenie części netto i kwoty podatku VAT i księgowanie kwoty VAT na specjalnym rachunku bankowym – rachunku VAT. Rachunek VAT jest powiązany ze wszystkimi rachunkami bieżącymi i pomocniczymi prowadzonymi dla Państwa przez DNB.

Co ważne, środkami na rachunku VAT nie można dowolnie dysponować - obowiązuje zamknięty katalog dopuszczalnych uznań i obciążeń. W uproszczeniu, środki z rachunku VAT mogą być wykorzystane jedynie do zapłaty za fakturę VAT, oraz rozliczeń podatku z urzędem skarbowym oraz do płatności do zakładu ubezpieczeń społecznych.

Mechanizm podzielonej płatności działa jedynie w płatnościach krajowych w polskich złotych. Objęte nim są tylko transakcje B2B realizowane w formie przelewów bankowych. Płatności takie zlecane są poprzez nowy typ przelewu, w którym należy podać oprócz kwoty brutto również kwotę VAT, numer faktury oraz numer identyfikacji podatkowej kontrahenta.

Dodatkowe informacje na temat mechanizmu podzielonej płatności dostępne są w poniższych materiałach.

Zachęcamy również do kontaktu z nami:  lub +48 22 524 1888
 

Pliki do pobrania

dnb_split_payment.pdfdnb_split_payment.pdf
Broszura informacyjna Split payment (stan na 19.03.2018)
Print

Aktualności

30
CZE
Tarcza 4.0 - informacje dla kredytobiorców
więcej

Centrum Prasowe

17
CZE
Rozwiązania zaproponowane w Tarczy 4.0 nie...
więcej

Komentarz eksperta

COVID-19 może być szansą na rozwój dla polskiego przemysłu farmaceutycznego
więcej