Lokowanie nadwyżek finansowych

DNB Bank Polska oferuje Państwu możliwość lokowania nadwyżek finansowych w złotych i walutach wymienialnych na indywidualnie negocjowanych warunkach.

Minimalna kwota przyjmowanych depozytów wynosi 500.000 PLN lub jej równowartość w walutach wymienialnych. W przypadku Klientów, którzy regularnie współpracują z Bankiem, możliwe jest obniżenie tej kwoty.

Stopa procentowa każdej lokaty ustalana jest na podstawie indywidualnych negocjacji w oparciu o stawki rynku międzybankowego. Oprocentowanie lokaty jest stałe, kapitalizacja odsetek odbywa się w dniu zapadalności lokaty.

Zawierając lokaty negocjowane, mają Państwo możliwość zagospodarowania swoich nadwyżek finansowych, korzystając z oprocentowania znacznie wyższego niż w ofercie publicznej.

Print
 

Aktualności

15
LUT
Decyzja Prezesa UOKiKwięcej