Rachunek Powierniczy i Zastrzeżony

Rachunek Powierniczy i Rachunek Zastrzeżony (Escrow) to produkty coraz częściej wykorzystywane na polskim rynku, ponieważ pozwalają na zabezpieczenie interesów stron transakcji ograniczając ryzyka transakcyjne. Ponadto wprowadzają kontrolę wydatkowania powierzonych środków i przyczyniają się do zwiększenia wiarygodności partnera handlowego, który jest zleceniodawcą kontraktu.

Środki zdeponowane na Rachunku Powierniczym i Rachunku Zastrzeżonym są zabezpieczone przed zajęciem komorniczym oraz włączeniem do masy upadłościowej.

Rachunek Escrow i Rachunek Powierniczy znajdują zapotrzebowanie w przypadku każdej transakcji, gdzie występuje potrzeba udziału Banku jako podmiotu bezstronnego. Umowa ma charakter dwu- lub wielostronny w zależności od ustaleń oraz liczby uczestników transakcji oraz określa wszelkie warunki i zasady wypłaty środków  zgromadzonych na rachunku.

Konstrukcja Rachunku Escrow i Rachunku Powierniczego jest doskonałą odpowiedzią na wymagania takich operacji jak:

  • transakcje kupna i sprzedaży nieruchomości,
  • transakcje związane z fuzjami i przejęciami przedsiębiorstw, kupnem i sprzedażą akcji i udziałów oraz podwyższeniem kapitału zakładowego,
  • kontrakty budowlane, inwestycyjne i handlowe,
  • kaucje pod wynajem powierzchni biurowych lub mieszkalnych.

     

Print

Aktualności

06
SIE
Ostateczna oferta specjalna dla Klientów...
więcej