Saldo netto

Saldo netto

Usługa Saldo netto pozwala na realizację przelewów z rachunku z wykorzystaniem środków dostępnych na innych rachunkach objętych usługą. Weryfikacja dostępnego salda jest więc wykonywana nie w odniesieniu do rachunku, z którego dokonywana jest płatność, lecz w grupie rachunków tworzących tzw. strukturę Salda netto.

Korzyści:

  • brak konieczności składania zleceń na uprzednie przeksięgowanie środków między rachunkami,
  • automatyczna konsolidacja salda netto grupy rachunków w ciągu dnia, 
  • efektywne wykorzystanie płynności w grupie rachunków w ciągu dnia, 
  • zachowanie przejrzystości wyciągów rachunków służących do wypłaty wynagrodzeń oraz obsługi zasiłków gotówkowych 

     

Saldo netto ma szczególne zastosowanie jeśli chodzi o obsługę wynagrodzeń - jest ono uzupełnieniem funkcji rachunku płacowego. Włączenie rachunku głównego firmy do struktury Salda netto wraz z rachunkiem płacowym pozwala zaoszczędzić czas, który należałoby przeznaczyć na zasilenie rachunku pod realizację przelewów wynagrodzeń.

 

Print

Aktualności

30
CZE
Tarcza 4.0 - informacje dla kredytobiorców
więcej

Centrum Prasowe

17
CZE
Rozwiązania zaproponowane w Tarczy 4.0 nie...
więcej

Komentarz eksperta

COVID-19 może być szansą na rozwój dla polskiego przemysłu farmaceutycznego
więcej