Rachunek bankowy

Rachunek bankowy Zastosowanie

Rachunek bankowy

Otwarcie rachunku bankowego stanowi początek współpracy pomiędzy Klientem Korporacyjnym a Bankiem. Dlatego tak dużą wagę przywiązujemy zarówno do sprawności obsługi, jak i wygody Klienta na początku oraz w trakcie współpracy.

Aby umożliwić gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych, jak również zlecanie krajowych i zagranicznych rozliczeń pieniężnych, oferujemy prowadzenie rachunku bankowego w następujących walutach obcych: EUR, USD, GBP, CHF, DKK, SEK, NOK, CZK, HUF, RUB, JPY, CAD, RON.

Posiadanie rachunku bieżącego w DNB Banku Polska otwiera możliwość korzystania z szerokiej oferty, która pozwoli Państwu:

  • Efektywnie zarządzać płynnością finansową, lokując wolne środki pieniężne na lokatach terminowych,
  • Korzystać z produktów kredytowych oraz finansowania handlu.

Zastosowanie

Zastosowanie rachunku płacowego

Firma zatrudnia ponad 100 osób – w różnych departamentach oraz na różnych stanowiskach. Wynagrodzenia są naliczane przez Dział Księgowości tej Firmy, w którym pracuje 7 osób. Każda z osób zatrudnionych w Dziale Księgowości ze względu na pełniony zakres obowiązków posiada dostęp do systemu bankowości elektronicznej iNORD Business w zakresie podglądu wyciągów i sald.

Obecnie każdy przelew płacowy zlecany jest z rachunku bieżącego Firmy. Niestety, z tego powodu wyciąg jest kompletnie nieczytelny. Ponadto pracownik Działu Księgowości, który zajmuje się wypłatą wynagrodzeń zwraca uwagę, że dane o przelewach płacowych są tajne i powinny być chronione przed wglądem nieuprawnionych do tego pracowników Działu Księgowości.

Właściciel Firmy zwrócił się z tym problemem do Doradcy Cash Management DNB Banku Polska. Rozwiązanie okazało się bardzo proste – Rachunek płacowy. Od teraz wszystkie przelewy płacowe będą importowane z systemu finansowo-księgowego Firmy w formie tzw. paczki przelewów. Przelewy z paczki zostaną wykonane przez Bank pojedynczo, jednak na wyciągu bankowym widoczna będzie jedynie kwota zbiorcza przelewów zleconych przez Klienta w danym dniu. Informacje o przelewach jednostkowych zostaną udostępnione w postaci specjalnego raportu. Wyciąg bankowy pozostanie przejrzysty a poufność danych zachowana.


Korzyści rachunku płacowego:

  • poufność danych o przelewach płacowych
  • przejrzystość wyciągu bankowego

 


 

Print

Aktualności

06
SIE
Ostateczna oferta specjalna dla Klientów...
więcej