NORDdebit

O produkcie Korzyści

O produkcie

NORDdebit - Polecenie zapłaty (ang. direct debit) to forma pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych. Cechą odróżniającą polecenie zapłaty od polecenia przelewu jest inicjowanie płatności przez odbiorcę (np. firmę telekomunikacyjną lub  zakład energetyczny), który zleca swojemu bankowi pobranie określonej kwoty należności z rachunku płatnika. Bank odbiorcy przesyła polecenie zapłaty do banku płatnika, który pobiera żądaną kwotę ze wskazanego rachunku i przekazuje środki do banku odbiorcy. Następnie są one księgowane na rachunku odbiorcy.

Funkcje produktu:

 • Możliwość wysłania zlecenia z datą przyszłą,
 • Walidacja istnienia zgody Płatnika przez Bank przed realizacją zlecenia,
 • Ponawianie odrzuconych zleceń przez ustalony okres,
 • Konsolidacja na rachunku wpływów z tytułu Polecenia Zapłaty,
 • Elastyczny format raportów,
 • Dostępne raporty, m.in.:
  • zmiany statusów zgód Płatników
  • zrealizowane zlecenia
  • odrzucone zlecenia (z powodem odrzucenia)
    

Korzyści

Korzyści dla Odbiorcy (Wierzyciela):

 • należności od Płatników spływają w zaplanowanym terminie,
 • w przypadku braku możliwości realizacji zlecenia, Bank przekazuje informację o powodzie jego odrzucenia,
 • ułatwiona kontrola i monitoring procesu spływu należności,
 • możliwość zwiększenia automatyzacji rozrachunków,
 • uproszczenie procedur księgowych i administracyjnych (eliminacja nadmiernej liczby dokumentów w formie papierowej),
 • poprawa płynności finansowej;

Korzyści dla Płatnika (Dłużnika):

 • realizacja zobowiązań odbywa się terminowo i automatycznie,
 • usługa zwalnia z obowiązku pilnowania terminów płatności,
 •  nie ma ryzyka karnych odsetek;
   
Print

Aktualności

18
GRU
Mity przysłaniają fakty. Co naprawdę...
więcej

Centrum Prasowe

13
STY
Weryfikacja kontrahenta na białej liście...
więcej

Komentarz eksperta

Rynek OZE oprócz sprzyjających wiatrów potrzebuje stabilizacji prawnej
więcej