Karta debetowa

Karta debetowa Zalety Płatności zbliżeniowe

Karta debetowa

Karty debetowe są produktem przeznaczonym dla tych pracowników, którzy w zakresie realizacji wydatków służbowych korzystają ze środków dostępnych na prowadzonym w Banku rachunku bankowym swojej firmy. Transakcje dokonywane kartą debetową realizowane są bowiem na bieżąco ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym (w przypadku kart debetowych brak jest odroczonej spłaty).


Karta debetowa Visa Business to międzynarodowa karta płatnicza honorowana przez miliony placówek handlowych i usługowych na całym świecie. Karta ta służy do dokonywania płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej oraz wypłat gotówki w bankomatach i w kasach banków wyposażonych w terminal POS, oznaczonych znakiem VISA. Może być również używana do dokonywania transakcji zbliżeniowych oraz transakcji zawieranych na odległość: przez telefon, Internet czy zamówienie pocztowe.

Zalety

Karty debetowe to karty hybrydowe wyposażone w pasek magnetyczny i mikroprocesor (chip), który zwiększa bezpieczeństwo dokonywania transakcji. Są to karty wypukłe, o zasięgu międzynarodowym, z trzyletnim okresem ważności. Są wydawane jako instrument dostępu do firmowego rachunku bankowego prowadzonego w złotych polskich. Mogą być używane do dokonywania transakcji bezgotówkowych, w tym transakcji zbliżeniowych oraz transakcji zawieranych na odległość (bez fizycznego przedstawienia karty), a także do wypłat gotówki.

 1. DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW
 • dostępność do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku 24 h na dobę do wysokości salda dostępnego na rachunku oraz w ramach ustalonych z Bankiem dziennych limitów transakcji bezgotówkowych i gotówkowych,
 • możliwość dokonywania płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo-usługowych (w tym płatności zbliżeniowych), transakcji zawieranych na odległość (przez telefon, Internet czy zamówienie pocztowe) oraz wypłat gotówki w bankomatach i kasach banków i usługi cash back,
 • szybki dostęp do gotówki poprzez sieć bankomatów na całym świecie.
 1. KOMFORT I WYGODA
 • wygoda płacenia za towary i usługi w kraju i poza jego granicami,
 • prosta i szybka wymiana waluty dla niewielkich, bieżących wydatków służbowych w czasie podróży zagranicznych,
 • wyeliminowanie konieczności wydawania pracownikom zaliczek i rozliczania ich,
 • usprawnienie procesu rozliczania i księgowania wydatków służbowych,
 • regularny monitoring wydatków - otrzymywanie informacji o dokonanych kartą transakcjach na wyciągu z rachunku.
 1. BEZPIECZEŃSTWO
 • bezpieczeństwo wynikające z braku konieczności noszenia dużych sum gotówki,
 • możliwość wielokrotnej zmiany numeru PIN w bankomatach sieci Euronet,
 • w przypadku kradzieży lub zgubienia karty możliwość natychmiastowego zastrzeżenia karty,
 • pakiet ubezpieczeń do karty pokrywający bezpośrednie straty finansowe powstałe w wyniku nieuprawnionych transakcji dokonanych utraconą kartą do kwoty 150 euro oraz obejmujący ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu.
   

 

Płatności zbliżeniowe

Karta debetowa VISA Prestige jest wyposażona w technologię zbliżeniową. Możesz dokonywać drobnych płatności bez potrzeby potwierdzania transakcji numerem PIN czy podpisem.

Jak skorzystać z usługi?

Transakcja zbliżeniowa do 50 PLN

 • Sprzedawca wprowadza kwotę realizowanej transakcji do terminala.
 • Terminal daje sygnał o gotowości do dokonania transakcji. Klient zbliża kartę na odległość około 5 cm do czytnika.
 •  W ciągu jednej sekundy pojawia się na ekranie potwierdzenie dokonania transakcji.
   

Transakcja zbliżeniowa powyżej 50 PLN

 • Dodatkowo wymagane jest podanie numeru PIN bądź złożenie podpisu.

Warto wiedzieć, że oprogramowanie terminala rejestruje tylko pierwsze zbliżenie karty. Takie rozwiązanie zabezpiecza Cię przed przypadkowym (powtórnym) obciążeniem Twojego konta, w przypadku kilkukrotnego zbliżenia karty do czytnika.

W karcie zbliżeniowej zastosowano nowoczesną technologię bezpiecznego szyfrowania oraz ochronę przeciwdziałającą przypadkowym i niechcianym transakcjom. Dla zwiększenia bezpieczeństwa płatności o wyższej wartości wymagają numeru PIN lub podpisu na potwierdzeniu transakcji.

I najważniejsze: płacąc zbliżeniowo, kartę masz zawsze w dłoni!

Czy przy dokonywaniu transakcji zbliżeniowej może dojść do przekroczenia salda dostępnego?

Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku transakcji off-line, podczas których nie dochodzi do weryfikacji przez Bank możliwości jej dokonania (w szczególności sprawdzenia statusu karty oraz stanu dostępnych środków pieniężnych). W tego typu przypadkach kwota transakcji nie jest blokowana na rachunku. Saldo dostępne rachunku jest pomniejszane dopiero w chwili rozliczenia transakcji kartowej przez Bank.

W takich przypadkach Użytkownik karty powinien dołożyć należytej staranności, aby ograniczyć możliwość przekroczenia salda dostępnego rachunku.

Więcej informacji dotyczących płatności zbliżeniowych znajdą Państwo tutaj >>
 

Print

Aktualności

06
SIE
Ostateczna oferta specjalna dla Klientów...
więcej