Karta obciążeniowa

Karta obciążeniowa Zalety Płatności zbliżeniowe

Karta obciążeniowa

Karty obciążeniowe (typu “charge”) są kartami z odroczoną spłatą, w przypadku których obciążenie rachunku bankowego firmy z tytułu rozliczonych przez Bank transakcji dokonanych kartą odbywa się raz w miesiącu, po zakończeniu cyklu rozliczeniowego. Oznacza to, że w tym czasie Bank finansuje wydatki służbowe Państwa pracowników, co pozwala efektywniej zarządzać płynnością firmy.

W ofercie Banku znajdują się dwie karty obciążeniowe:
1. karta Visa Business Charge Professional – karta przeznaczona dla pracowników średniego szczebla kierowniczego do dokonywania służbowych transakcji bezgotówkowych i gotówkowych (delegacje, płatności służbowe typu: paliwo, wydatki reprezentacyjne, itp.).

2. karta Visa Business Charge Executive – produkt bardziej prestiżowy, przeznaczony przede wszystkim dla kadry zarządzającej najwyższego szczebla.

Karty obciążeniowe Visa Business Charge to międzynarodowe karty płatnicze z odroczonym terminem płatności, honorowane przez miliony placówek handlowych i usługowych na całym świecie. Karty te służą do dokonywania płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej oraz wypłat gotówki w bankomatach i w kasach banków wyposażonych w terminal POS, oznaczonych znakiem VISA. Mogą być również używane do dokonywania transakcji zbliżeniowych oraz transakcji zawieranych na odległość: przez telefon, Internet czy zamówienie pocztowe.

Zalety

Karty obciążeniowe to karty hybrydowe wyposażone w pasek magnetyczny i mikroprocesor (chip), który zwiększa bezpieczeństwo dokonywania transakcji. Są to karty wypukłe, o zasięgu międzynarodowym, z trzyletnim okresem ważności. Są instrumentem z odroczonym terminem spłaty. Mogą być używane do dokonywania transakcji bezgotówkowych, w tym transakcji zbliżeniowych oraz transakcji zawieranych na odległość (bez fizycznego przedstawienia karty), a także do wypłat gotówki.

 1. DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW
 • dostępność do środków pieniężnych 24 h na dobę do wysokości dostępnego limitu wydatków karty oraz dziennych limitów transakcji bezgotówkowych i gotówkowych,
 • możliwość dokonywania płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo-usługowych (w tym płatności zbliżeniowych), transakcji zawieranych na odległość (przez telefon, Internet czy zamówienie pocztowe) oraz wypłat gotówki w bankomatach i kasach banków w ramach przyznanego limitu wydatków karty,
 • limit wydatków karty niezależny od stanu środków na rachunku bankowym, indywidualnie dopasowany do potrzeb użytkownika karty,
 • szybki dostęp do gotówki poprzez sieć bankomatów na całym świecie.
 1. KOMFORT I WYGODA
 • odroczony termin spłaty zadłużenia – po zakończeniu cyklu rozliczeniowego,
 • wygoda płacenia za towary i usługi w kraju i poza jego granicami,
 • prosta i szybka wymiana waluty dla niewielkich, bieżących wydatków służbowych w czasie podróży zagranicznych,
 • wyeliminowanie konieczności wydawania pracownikom zaliczek i rozliczania ich,
 • usprawnienie procesu rozliczania i księgowania wydatków służbowych,
 • regularny monitoring wydatków - otrzymywanie informacji o dokonanych kartą transakcjach:

    - w formie elektronicznej, za pośrednictwem iNORD Business, 
    - dodatkowo, drogą mailową, na wskazany służbowy adres e-mail użytkownika karty.

 1. BEZPIECZEŃSTWO
 • możliwość wielokrotnej zmiany numeru PIN w bankomatach sieci Euronet,
 • w przypadku kradzieży lub zgubienia karty możliwość natychmiastowego zastrzeżenia karty:
 • pakiet ubezpieczeń do karty pokrywający bezpośrednie straty finansowe powstałe w wyniku nieuprawnionych transakcji dokonanych utraconą kartą do kwoty 150 euro oraz obejmujący ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu.
   

 

Płatności zbliżeniowe

Karta debetowa VISA Prestige jest wyposażona w technologię zbliżeniową. Możesz dokonywać drobnych płatności bez potrzeby potwierdzania transakcji numerem PIN czy podpisem.

Jak skorzystać z usługi?

Transakcja zbliżeniowa do 50 PLN

 • Sprzedawca wprowadza kwotę realizowanej transakcji do terminala.
 • Terminal daje sygnał o gotowości do dokonania transakcji. Klient zbliża kartę na odległość około 5 cm do czytnika.
 •  W ciągu jednej sekundy pojawia się na ekranie potwierdzenie dokonania transakcji.
   

Transakcja zbliżeniowa powyżej 50 PLN

 • Dodatkowo wymagane jest podanie numeru PIN bądź złożenie podpisu.

Warto wiedzieć, że oprogramowanie terminala rejestruje tylko pierwsze zbliżenie karty. Takie rozwiązanie zabezpiecza Cię przed przypadkowym (powtórnym) obciążeniem Twojego konta, w przypadku kilkukrotnego zbliżenia karty do czytnika.

W karcie zbliżeniowej zastosowano nowoczesną technologię bezpiecznego szyfrowania oraz ochronę przeciwdziałającą przypadkowym i niechcianym transakcjom. Dla zwiększenia bezpieczeństwa płatności o wyższej wartości wymagają numeru PIN lub podpisu na potwierdzeniu transakcji.

I najważniejsze: płacąc zbliżeniowo, kartę masz zawsze w dłoni!

Czy przy dokonywaniu transakcji zbliżeniowej może dojść do przekroczenia salda dostępnego?

Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku transakcji off-line, podczas których nie dochodzi do weryfikacji przez Bank możliwości jej dokonania (w szczególności sprawdzenia statusu karty oraz stanu dostępnych środków pieniężnych). W tego typu przypadkach kwota transakcji nie jest blokowana na rachunku. Saldo dostępne rachunku jest pomniejszane dopiero w chwili rozliczenia transakcji kartowej przez Bank.

W takich przypadkach Użytkownik karty powinien dołożyć należytej staranności, aby ograniczyć możliwość przekroczenia salda dostępnego rachunku.

Więcej informacji dotyczących płatności zbliżeniowych znajdą Państwo tutaj >>
 

Print

Aktualności

06
SIE
Ostateczna oferta specjalna dla Klientów...
więcej