Karta obciążeniowa

Karta obciążeniowa Zalety Płatności zbliżeniowe Bezpieczeństwo

Karta obciążeniowa

Karty obciążeniowe (typu “charge”) są kartami z odroczoną spłatą, w przypadku których obciążenie rachunku bankowego firmy z tytułu rozliczonych przez Bank transakcji dokonanych kartą odbywa się raz w miesiącu, po zakończeniu cyklu rozliczeniowego. Oznacza to, że w tym czasie Bank finansuje wydatki służbowe Państwa pracowników, co pozwala efektywniej zarządzać płynnością firmy.

W ofercie Banku znajdują się dwie karty obciążeniowe:
1. karta Visa Business Charge Professional – karta przeznaczona dla pracowników średniego szczebla kierowniczego do dokonywania służbowych transakcji bezgotówkowych i gotówkowych (delegacje, płatności służbowe typu: paliwo, wydatki reprezentacyjne, itp.).

2. karta Visa Business Charge Executive – produkt bardziej prestiżowy, przeznaczony przede wszystkim dla kadry zarządzającej najwyższego szczebla.

Karty obciążeniowe Visa Business Charge to międzynarodowe karty płatnicze z odroczonym terminem płatności, honorowane przez miliony placówek handlowych i usługowych na całym świecie. Karty te służą do dokonywania płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej oraz wypłat gotówki w bankomatach i w kasach banków wyposażonych w terminal POS, oznaczonych znakiem VISA. Mogą być również używane do dokonywania transakcji zbliżeniowych oraz transakcji zawieranych na odległość: przez telefon, Internet czy zamówienie pocztowe.

Zalety

Karty obciążeniowe to karty hybrydowe wyposażone w pasek magnetyczny i mikroprocesor (chip), który zwiększa bezpieczeństwo dokonywania transakcji. Są to karty wypukłe, o zasięgu międzynarodowym, z trzyletnim okresem ważności. Są instrumentem z odroczonym terminem spłaty. Mogą być używane do dokonywania transakcji bezgotówkowych, w tym transakcji zbliżeniowych oraz transakcji zawieranych na odległość (bez fizycznego przedstawienia karty), a także do wypłat gotówki.

 1. DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW
 • dostępność do środków pieniężnych 24 h na dobę do wysokości dostępnego limitu wydatków karty oraz dziennych limitów transakcji bezgotówkowych i gotówkowych,
 • możliwość dokonywania płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo-usługowych (w tym płatności zbliżeniowych), transakcji zawieranych na odległość (przez telefon, Internet czy zamówienie pocztowe) oraz wypłat gotówki w bankomatach i kasach banków w ramach przyznanego limitu wydatków karty,
 • limit wydatków karty niezależny od stanu środków na rachunku bankowym, indywidualnie dopasowany do potrzeb użytkownika karty,
 • szybki dostęp do gotówki poprzez sieć bankomatów na całym świecie.
 1. KOMFORT I WYGODA
 • odroczony termin spłaty zadłużenia – po zakończeniu cyklu rozliczeniowego,
 • wygoda płacenia za towary i usługi w kraju i poza jego granicami,
 • prosta i szybka wymiana waluty dla niewielkich, bieżących wydatków służbowych w czasie podróży zagranicznych,
 • wyeliminowanie konieczności wydawania pracownikom zaliczek i rozliczania ich,
 • usprawnienie procesu rozliczania i księgowania wydatków służbowych,
 • regularny monitoring wydatków - otrzymywanie informacji o dokonanych kartą transakcjach:

    - w formie elektronicznej, za pośrednictwem iNORD Business, 
    - dodatkowo, drogą mailową, na wskazany służbowy adres e-mail użytkownika karty.

 1. BEZPIECZEŃSTWO
 • możliwość wielokrotnej zmiany numeru PIN w bankomatach sieci Euronet,
 • w przypadku kradzieży lub zgubienia karty możliwość natychmiastowego zastrzeżenia karty:
 • pakiet ubezpieczeń do karty pokrywający bezpośrednie straty finansowe powstałe w wyniku nieuprawnionych transakcji dokonanych utraconą kartą do kwoty 150 euro oraz obejmujący ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu.
   

 

Płatności zbliżeniowe

Karta debetowa VISA Prestige jest wyposażona w technologię zbliżeniową. Możesz dokonywać drobnych płatności bez potrzeby potwierdzania transakcji numerem PIN czy podpisem.

Jak skorzystać z usługi?

Transakcja zbliżeniowa do 50 PLN

 • Sprzedawca wprowadza kwotę realizowanej transakcji do terminala.
 • Terminal daje sygnał o gotowości do dokonania transakcji. Klient zbliża kartę na odległość około 5 cm do czytnika.
 •  W ciągu jednej sekundy pojawia się na ekranie potwierdzenie dokonania transakcji.
   

Transakcja zbliżeniowa powyżej 50 PLN

 • Dodatkowo wymagane jest podanie numeru PIN bądź złożenie podpisu.

Warto wiedzieć, że oprogramowanie terminala rejestruje tylko pierwsze zbliżenie karty. Takie rozwiązanie zabezpiecza Cię przed przypadkowym (powtórnym) obciążeniem Twojego konta, w przypadku kilkukrotnego zbliżenia karty do czytnika.

W karcie zbliżeniowej zastosowano nowoczesną technologię bezpiecznego szyfrowania oraz ochronę przeciwdziałającą przypadkowym i niechcianym transakcjom. Dla zwiększenia bezpieczeństwa płatności o wyższej wartości wymagają numeru PIN lub podpisu na potwierdzeniu transakcji.

I najważniejsze: płacąc zbliżeniowo, kartę masz zawsze w dłoni!

Czy przy dokonywaniu transakcji zbliżeniowej może dojść do przekroczenia salda dostępnego?

Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku transakcji off-line, podczas których nie dochodzi do weryfikacji przez Bank możliwości jej dokonania (w szczególności sprawdzenia statusu karty oraz stanu dostępnych środków pieniężnych). W tego typu przypadkach kwota transakcji nie jest blokowana na rachunku. Saldo dostępne rachunku jest pomniejszane dopiero w chwili rozliczenia transakcji kartowej przez Bank.

W takich przypadkach Użytkownik karty powinien dołożyć należytej staranności, aby ograniczyć możliwość przekroczenia salda dostępnego rachunku.

Więcej informacji dotyczących płatności zbliżeniowych znajdą Państwo tutaj >>
 

Bezpieczeństwo

Aby uchronić się przed niebezpieczeństwem związanym z następstwami utraty karty, prosimy pamiętać o przestrzeganiu poniższych zasad i zaleceń:

 • Nie ujawniaj nikomu swojego numeru PIN ani nie dopuszczaj do jego ujawnienia!
 • W przypadkach nieprzewidzialnych zdarzeń, które mogą zagrozić bezpieczeństwu Twoich pieniędzy skontaktuj się z Contact Center i zastrzeż kartę!

  Tel. + 48 22 531 39 39 lub + 48 22 515 31 50 lub 801 301 103
 • Ustal limity kwot oraz liczby transakcji dla swojej karty!
 • Zawsze sprawdzaj poprawność wprowadzonej kwoty przed zatwierdzeniem transakcji!

DNB Bank oferuje również dodatkowe ubezpieczenie karty - Bezpieczna Gotówka. Przedmiotem oferowanego ubezpieczenia są bezpośrednie straty finansowe powstałe w wyniku:

 •  nieuprawnionych transakcji dokonanych utraconą kartą (do równowartości kwoty 150 EUR),
 •  kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego gotówki pobranej z bankomatu przy użyciu karty (do równowartości kwoty 1.000 PLN na jedno zdarzenie oraz nie więcej niż 4.000 PLN w okresie rocznym).
   

 

Zasady bezpiecznego korzystania z karty.

 1.  Podstawowe zasady bezpieczeństwa.
   
 • Kartę należy podpisać niezwłocznie po otrzymaniu.
 • Należy również pamiętać, aby zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu wszelkie dane kontaktowe z Bankiem na wypadek kradzieży karty bądź jej zgubienia.
 • Numer PIN należy zapamiętać, a dokument go zawierający zniszczyć.
 • W przypadku zmiany numeru PIN na inny najlepiej unikać tworzenia prostych kombinacji cyfrowych, np.: 0000, 1111 czy data urodzenia nasza, partnera, itd.
 • Nie należy przechowywać numeru PIN razem z kartą.
 • Niedopuszczalne jest udostępnianie kart i numeru PIN osobom trzecim.
 • Najlepiej nosić przy sobie tylko te karty, które są niezbędne danego dnia.
 • Należy unikać zabierania kart w miejsca gdzie prawdopodobieństwo ich kradzieży jest większe np. dyskoteki, bazary, puby.
 • Opuszczając miejsca, w których przebywało się dłuższy czas (np. kawiarnia, autobus, pociąg, centrum handlowe, itp.), należy upewnić się czy karty nie zostały skradzione i są  nadal na swoim miejscu.
 • W  przypadku utraty karty należy bezzwłocznie ją zastrzec.
 • Zaleca się sprawdzać czy dokonane transakcje są zgodne z wyciągiem – wszelkie niezgodności natychmiast należy zgłosić w Banku.
 • Niezwłocznie należy  informować Bank o każdej zmianie adresu korespondencyjnego i numeru telefonu, pod który Bank może się z użytkownikiem karty kontaktować.

   
 1. Transakcje w bankomatach.
 • Realizując transakcje w bankomacie warto sprawdzić czy na bankomacie nie ma zainstalowanych żadnych nietypowo wyglądających urządzeń. Używanie zawsze tego samego bankomatu może ułatwić wykrycie ewentualnych zainstalowanych obcych elementów na bankomacie.
 • W przypadku zauważenia śladów manipulacji przy bankomacie nie należy go używać a powiadomić Bank lub firmę obsługującą bankomat (informacja znajduje się zazwyczaj na tabliczce na bankomacie).
 • Powinno korzystać się ze sprawdzonych bankomatów, najlepiej umiejscowionych w monitorowanych pomieszczeniach, np.: w placówce banku. Należy unikać wypłat z bankomatów znajdujących się w słabo oświetlonych i mało uczęszczanych miejscach. Przed przystąpieniem do wypłaty środków pieniężnych z bankomatu należy upewnić się, że nikt nie ma możliwości podejrzenia wprowadzanego numeru PIN – przy wprowadzaniu danych należy zasłonić klawiaturę ręką.
 • W przypadku zablokowania karty w bankomacie nie wolno przyjmować pomocy od obcych osób, nawet jeśli podają się za pracowników banku – należy zgłosić fakt zablokowania karty telefonicznie do Banku (nie odchodząc od bankomatu).
 • Nie należy wprowadzać „na siłę” karty do czytnika. Problem z włożeniem karty do czytnika może oznaczać awarię czytnika lub próbę zamontowania przestępczych urządzeń.
 • Należy zwracać uwagę na ustawienie kamery. Kamera bankowa, jeżeli została w danym bankomacie zainstalowana, zawsze skierowana jest na twarz osoby dokonującej transakcji, nie na klawiaturę.
 • Nie należy używać tego samego numeru PIN do różnych usług (karta płatnicza, telefon, internet).


 1.  Płatności internetowe.

Realizując transakcje drogą internetową należy zachować dużą ostrożność:

 • Należy korzystać tylko z zaufanych komputerów, omijać kafejki internetowe, komputery w lobby hotelowym.
 • Należy unikać dokonywania transakcji realizowanych na stronach na stronach internetowych, gdzie brak symbolu kłódki przy adresie strony, wówczas połączenie jest niezaszyfrowane
 • Dane karty nie powinny również być przekazywane poprzez e mail, w celu realizacji transakcji ani w żadnym innym,
 • Zanim przekażemy dane z naszej karty, należy upewnić się co do wiarygodności instytucji, której je przekazujemy,
 • Jeżeli klient sam nie zainicjował wcześniej kontaktu, nie wolno udostępniać danych karty osobom bądź instytucjom, które samo o to wystąpiły.
 • Należy ignorować wszelkie wiadomości e-mail oraz telefony z prośbą o podanie danych karty także kiedy takie prośby pochodzą rzekomo od instytucji do której mamy zaufanie. Bank oraz organizacje takie jak VISA i MasterCard nigdy nie proszą o takie dane.

   
 1. Konfiguracja przeglądarki i parametrów bezpieczeństwa przy dokonywaniu transakcji internetowych kartą płatniczą.

  Do wykonywania transakcji internetowych kartą płatniczą wystarczy komputer klasy PC z dostępem do Internetu, wyposażony w standardową przeglądarkę internetową. Zalecamy korzystanie z najnowszych wersji następujących przeglądarek internetowych:
 • Mozilla Firefox - wersja 23 i wyższe,
 • Google Chrome - wersja 31 i wyższe,
 • Internet Explorer - wersja 8 i wyższe.

Do wykonywania transakcji internetowych kartą płatniczą mogą być również wykorzystywane tablety bądź inne urządzenia mobilne (np. smartfony) wyposażone w system operacyjny Android, Windows RT oraz tablety iPad.

Sprzęt z którego dokonujemy transakcji musi zostać odpowiednio zabezpieczony przez atakami hackerskimi, wirusami, kaniami trojańskimi itp., które mogą doprowadzić do utraty naszych danych ( danych karty) lub do zrealizowania z naszej karty nieautoryzowanej transakcji.
 

Antywirus

Program antywirusowy to aplikacja komputerowa, która wykrywa, usuwa oraz zabezpiecza system przed wirusami, robakami internetowymi, koniami trojańskimi, spyware'm i innymi niebezpiecznymi aplikacjami Dokonuje również  naprawy, kwarantanny lub usuwa  zainfekowane pliki systemowe. Program zwiększa bezpieczeństwo systemu, a tym samym konta internetowego i transakcji wykonywanych karta w Internecie. Bazę wirusów należy okresowo aktualizować lub korzystać  z opcji automatycznej aktualizacji. Skuteczność wykrywanych i usuwanych wirusów zależy od aktualności bazy. Na rynku dostępny jest szeroki katalog skutecznego oprogramowania antywirusowego.

Zapora ogniowa

Podstawowym zadaniem zapory jest analizowanie wszystkich danych. Zarówno  tych, które przychodzą do komputera i tych, które z niego wychodzą. Narzędzie działa jak filtr — stanowi swojego rodzaju barierę między światem zewnętrznym (Internetem) a danymi pochodzącymi z komputera. Bada dane, następnie  blokuje je lub przepuszcza zależnie od ich rodzaju, odbiorcy bądź nadawcy danych, a także obszaru zastosowania. Jest to szczególnie istotne, jeśli komputer podłączony jest na stałe do internetu. Pozwala również ukryć adres komputera przed hackerami i programami skanującymi szerokie zakresy adresów sieciowych.  
 

 1. Zasady bezpieczeństwa podczas używania karty w internecie.

DNB Bank dba o odpowiednie zabezpieczenie Twoich finansów dlatego:
 

 • nigdy na telefon komórkowy nie wysyła żadnych certyfikatów bezpieczeństwa lub aplikacji do zainstalowania na komputerze lub telefonie,
 • nie żąda podawania haseł lub logowania się przy dokonywaniu transakcji internetowych kartą
 • należy zachować ostrożność  jeśli wygląd strony www odbiega od dotychczasowego wyglądu lub zmienił się nieznacznie adres strony  czy  jakikolwiek inny sposób zachowanie strony www odbiega od standardu
   

Przypominamy złote zasady bezpiecznego korzystania z usług bankowych przez Internet. Pamiętaj i stosuj się do  poniższych zasad:
 

 • dbaj o zabezpieczenie komputera, z którego wykonujesz operacje w Internecie,
 • pamiętaj instalować tylko legalne oprogramowanie oraz wszystkie aktualizacje zalecane przez producenta stosowanego oprogramowania,
 • nielegalnie ściągane oprogramowanie może również zawierać wirusy.
 • używaj oprogramowania antywirusowego z najnowszymi definicjami wirusów oraz z oprogramowania typu firewall,
 • jeśli do połączenia z Internetem używasz domowego routera, koniecznie zabezpiecz dostęp do jego ustawień własnym hasłem (wskazówki jak to zrobić znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia),
 • pamiętaj łączyć się z WiFi tylko w zaufanych miejscach
 • jeśli nie chcesz wpisywać hasła z klawiatury komputera, użyj w tym celu tzw. wirtualnej klawiatury.
   

W przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia karty, nieautoryzowanej transakcji Bank kontaktuje się z użytkownikiem karty w celu potwierdzenia dokonania transakcji lub próby jej dokonania przez użytkownika karty.

W przypadku braku kontaktu z użytkownikiem karty lub niepotwierdzenia przez niego transakcji Bank dokonuje zablokowania lub zastrzeżenia karty.

 

 1. Postępowanie w przypadku nieuprawnionych transakcji.
 • w przypadku uzasadnionego podejrzenia nieuprawnionego użycia karty Bank kontaktuje się z użytkownikiem karty w celu potwierdzenia dokonania transakcji lub próby jej dokonania przez użytkownika karty,
 • w przypadku braku kontaktu z użytkownikiem karty lub niepotwierdzenia przez niego transakcji Bank dokona zablokowania karty,
 • w przypadku zagubienia, utraty, kradzieży, przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia, nieuprawnionego dostępu do karty lub stwierdzenia transakcji, która nie została zrealizowana przez użytkownika karty, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Banku celem zastrzeżenia karty,
 • w przypadku stwierdzenie nieuprawnionych transakcji użytkownik karty zobowiązany jest zastrzec kartę i w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zastrzeżenia karty złożyć w Banku reklamację i dostarczyć do Banku:
  - pismo, w języku polskim, wyjaśniające okoliczności zagubienia lub kradzieży karty,
  - zaświadczenie o zgłoszeniu popełnienia przestępstwa wydane przez Policję – w przypadku kradzieży karty, dokonania nieuprawnionej transakcji, w tym dokonania transakcji kartą skopiowaną, gdy kwota transakcji obciążyła rachunek.
   

Więcej informacji dotyczących zasad bezpiecznego korzystania z kart płatniczych znajdą Państwo tutaj >> 
 

Print
 

Aktualności

21
SIE
Oferta specjalna dla posiadaczy kredytów...
więcej