Finansowanie działalności

Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt obrotowy

Kredyt w rachunku bieżącym

DNB Bank Polska oferuje swoim Klientom możliwości finansowania ich bieżącej działalności. Jeśli chcą Państwo dokonywać płatności za otrzymane towary w krótszym niż dotychczas czasie, uzyskiwać rabaty cenowe u swoich dostawców oraz wzmacniać lojalność swoich odbiorców wydłużając ich terminy płatności, to jest to produkt dedykowany Państwa potrzebom.

Kredyt udzielany w rachunku bieżącym odpowiada debetowaniu salda rachunku bieżącego Klienta w ramach przyznanego limitu kredytowego.

Udzielamy finansowania na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, jednak z możliwością przedłużenia okresu finansowania na kolejny rok. Wpływy na rachunek automatycznie zwiększają dostępne saldo kredytu, a limit może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie trwania Umowy.

Wiemy, jak ważną rolę odgrywa sprawne finansowanie w działalności Firmy. Dlatego DNB Bank Polska zapewnia swoim Klientom szybkie przeprowadzenie procesu oceny zdolności kredytowej oraz dostępu do przyznanych środków.
 

Kredyt obrotowy

DNB Bank Polska oferuje swoim Klientom możliwości finansowania celowego w postaci Kredytu obrotowego. Jeśli Państwa potrzebą jest krótkoterminowe powiększenia kapitału obrotowego Firmy oraz sfinansowanie transakcji, która wymaga wsparcia finansowego Banku , to jest to produkt dedykowany Państwa potrzebom.

DNB Bank Polska posiada bogate doświadczenie w finansowaniu kontraktów. Kredyt obrotowy udzielany jest w rachunku kredytowym a uruchamiany w formie jednorazowej lub w transzach w postaci bezgotówkowej. Jego realizacja następuje poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy w ciężar rachunku kredytowego. Podobnie spłata kredytu – może następować w ratach lub jednorazowo na koniec okresu kredytowania. Zgodnie z walutą wpływów Klienta, kredyt obrotowy może być udzielony w walucie obcej.

Wiemy, jak ważną rolę odgrywa sprawne finansowanie w działalności Firmy. Dlatego DNB Bank Polska zapewnia swoim Klientom szybkie przeprowadzenie procesu oceny zdolności kredytowej oraz dostępu do przyznanych środków.
 

Print

Aktualności

06
SIE
Ostateczna oferta specjalna dla Klientów...
więcej