Finansowanie handlu

Specjalnie zaprojektowane produkty aktywnie wspierające eksport i import towarów i usług, zarówno w kraju jaki i za granicą.

Oferta Akredytywy dokumentowe Gwarancje Bankowe Inkasa dokumentowe Regulaminy i wzory dokumentów

Oferta

Nasi specjaliści legitymują się silną wiedzą o produktach, jak i rynkach lokalnych na całym świecie, dzięki czemu potrafimy pomóc Państwu w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, kierując się Państwa oczekiwaniami.

Dzięki rozwiązaniom, które możemy Państwu zaoferować, wzrośnie bezpieczeństwo w kontekście oczekiwanej płatności. Nasze rozwiązania zniwelują obawy dotyczące ryzyka politycznego i handlowego.

Jeśli przystępujecie Państwo do przetargu albo zawieracie kontrakt, w którym Państwa interesy powinny być szczególnie zabezpieczone – prosimy o kontakt.
 

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w obsłudze transakcji finansowania handlu, wspólnie znajdziemy optymalne dla Państwa rozwiązania.

Oferujemy Państwu następujące produkty:

 • Akredytywy dokumentowe
 • Gwarancje Bankowe
 • Inkasa dokumentowe

Akredytywy dokumentowe

Akredytywy są często stosowane przy międzynarodowych transakcjach kupna/sprzedaży towarów.  Posiadana przez nas wiedza produktowa oraz międzynarodowe doświadczenie pozwolą aktywnie wspierać Państwa w biznesie.

Akredytywa jest własnym zobowiązaniem banku importera wobec eksportera (beneficjenta akredytywy) do dokonania zapłaty (po spełnieniu przez beneficjenta warunków akredytywy). Eksporter jest zobowiązany do złożenia dokumentów określonych w akredytywie, zgodnych z jej wszystkimi warunkami i terminami. Profesjonalnie obsługując Państwa akredytywę w eksporcie potrafimy zaoferować dodatkowy pakiet korzyści.

Ponadto, akredytywa to doskonały produkt finansowy, do którego gotowi jesteśmy zaproponować korzystne stawki prowizyjne, bazując na ryzyku i terminie transakcji.

Akredytywa generuje wiele korzyści zarówno dla importera, jak i eksportera:

 • Zabezpiecza eksportera przed ryzykiem niewypłacalności importera oraz ryzykiem odstąpienia przez niego od kontraktu lub wstrzymania płatności,
 • Chroni importera przed nieuczciwymi działaniami eksportera (prezentowane dokumenty muszą być zgodne z warunkami akredytywy),
 • Pomaga w wypełnieniu warunków kontraktu  pod względem właściwych i terminowych dostaw,
 • Umożliwia negocjowanie odroczonych terminów płatności,
   

Akredytywy są rozpoznawalne na całym świecie i, co ważne, ich stosowanie jest uregulowane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu (ICC).

Akredytywy są przykładem wyjątkowo elastycznego instrumentu płatniczego. Mogą być stosowane we wszystkich branżach, począwszy od zakupu/sprzedaży dowolnego towaru aż do finansowania budowy dużych zakładów produkcyjnych.
 

Gwarancje Bankowe

Oferujemy Państwu wygodny produkt zabezpieczenia transakcji zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Gwarancja bankowa zapewnia bezpieczeństwo w biznesie i jest wykorzystywana w przypadku wielu różnorodnych zobowiązań – jako zabezpieczenie terminowej płatności, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania kontraktu, wywiązania się z warunków oferty przetargowej itd.

Gwarancja bankowa jest zobowiązaniem banku wobec beneficjenta gwarancji do zapłaty określonej kwoty pieniężnej, jeżeli złoży on żądanie zgodne z treścią tej gwarancji. Ten produkt stwarza wiele korzyści zarówno dla zleceniodawcy, jak również beneficjenta gwarancji.
 
Korzyści:
Firma, która zapewnia swoim kontrahentom zabezpieczenie transakcji w postaci gwarancji bankowej buduje zaufanie kontrahentów oraz polepsza swoją pozycję rynkową. Usługa ułatwia również negocjowanie warunków umów z kontrahentami oraz uzyskanie odroczonych terminów płatności. DNB zapewnia pomoc przy formułowaniu treści gwarancji korzystnej dla zleceniodawcy. Ponadto firma nie musi angażować własnych środków do realizacji kontraktu. 
 
Beneficjent Gwarancji uzyskuje pewne zabezpieczenie transakcji oraz możliwość szybkiego zaspokojenia roszczeń z kontraktu niezależnie od sytuacji finansowej kontrahenta (bez ponoszenia kosztów sądowych).

Bank oferuje szeroki zakres czynności:

 • udzielanie gwarancji własnych na zlecenie Klientów banku, w tym również tzw. regwarancji,
 • udzielanie gwarancji na podstawie regwarancji banków trzecich,
 • obsługę gwarancji obcych, udzielonych przez inne banki na rzecz Klientów DNB,
 • udzielanie eGwarancji opatrzonych podpisem kwalifikowanym
 • opiniowanie tekstów gwarancji zgodnie z obowiązującymi standardami oraz przepisami międzynarodowymi,
 • świadczenie pomocy przy ustaleniu warunków gwarancji, w oparciu o zapisy kontraktu,
 • świadczenie pomocy przy przygotowaniu części warunków kontraktu dotyczących zabezpieczenia kontraktu jeszcze przed jego podpisaniem.

Inkasa dokumentowe

Oferujemy Państwu usługę inkasa dokumentowego, która stanowi łatwą i funkcjonalną formę rozliczania płatności z kontrahentami zagranicznymi. Inkaso dokumentowe jest częstym sposobem rozliczeń transakcji międzynarodowych ze względu na niskie koszty obsługi oraz jednolite przepisy międzynarodowe niwelujące różnice prawne.

Inkaso umożliwia uzyskanie zapłaty od importera w zamian za złożone w banku dokumenty handlowe (np. faktury handlowe, dokumenty przewozowe lub ubezpieczeniowe) lub finansowe (np. weksel). Jak to działa? Niezwłocznie po wysyłce towaru, eksporter wysyła (za pośrednictwem swojego banku) uzgodnione dokumenty handlowe do banku importera, z dyspozycją wydania ich importerowi w zamian za zapłatę lub akcept weksla.

Korzyści:

 • Aktywna rola banku w uzyskaniu zapłaty,
 • Pewność, że odbiorca nie uzyska prawa do towaru przed wykupieniem przesłanych dokumentów handlowych,
 • Odbiorca nie musi angażować swoich środków. Może natomiast skorzystać z płatności odroczonej.

Inkaso najczęściej stosuje się, gdy:

 • Eksporter i importer dobrze się znają i mają wspólne doświadczenia biznesowe,
 • Eksporter nie ma obaw, że importer odmówi zapłaty i nie przyjmie towaru,
 • Sytuacja polityczna, ekonomiczna i prawna w kraju importera jest stabilna,
 • Kraj importera spełnia międzynarodowe standardy płatnicze i nie podlega restrykcjom handlowym czy walutowym.
Print

Aktualności

06
SIE
Ostateczna oferta specjalna dla Klientów...
więcej