Faktoring / wykup wierzytelności

Faktoring / wykup wierzytelności Reverse factoring

Faktoring / wykup wierzytelności

Każdorazowo zaproponowany model wykupu wierzytelności odnosimy do konkretnego zapotrzebowania Klienta. Rodzaj jego relacji handlowej, portfel Dostawców, model prowadzonego biznesu, moment uznania przyjęcia towaru, sposób fakturowania ze strony dostawców oraz pokazanie struktury należności/zobowiązań implikuje nasze rozwiązania i dopasowanie procesu wykupu do finansowania wymiany handlowej.

Oferujemy Państwu usługę finansowania, która znacząco poprawi płynność finansową Państwa przedsiębiorstwa oraz zapewni sprawne zarządzanie należnościami. Usługa Faktoringu oznacza wykup wierzytelności Klienta przez Bank - przed lub w terminie płatności wskazanym na fakturze. Wskutek tego Firma uzyskuje szybki dostęp do gotówki oraz zabezpiecza się przez ryzykiem niewypłacalności swoich kontrahentów.

Jeżeli natomiast pragniecie Państwo zapewnić sobie terminowość dostaw, lojalność dostawców oraz korzystne terminy płatności to nasz bank oferuje usługę Faktoring Odwrotnego (reverse factoring). W tej sytuacji Bank w Państwa imieniu spłaca zobowiązania wobec dostawców.

Oferta DNB zawiera kilka rodzajów produktów zarządzania wierzytelnościami:

 • dyskonto faktur,
 • dyskonto z dodatkowym finansowaniem,
 • dyskonto z dniami respektowymi,
 • nabycie wierzytelności w dacie wymagalności z dodatkowym finansowaniem,
 • finansowanie przed datą wymagalności,
 • finansowanie przed datą wymagalności z opcją dodatkowego finansowania dłużnika.

O komfort naszych Klientów podczas wykupu wierzytelności dba nowoczesny moduł bankowości internetowej dedykowany obsłudze transakcji faktoringowych. System NORDFaktor umożliwia uzyskanie środków pieniężnych nawet w ciągu jednej godziny od złożenia zlecenia nabycia wierzytelności (w przypadku przekazania faktury do Banku drogą elektroniczną).
 

Reverse factoring

Przykładowe korzyści przy zastosowaniu faktoringu odwrotnego (reverse factoring)

Korzyści dla Odbiorcy/Klienta:

 • możliwość uzyskania korzyści finansowych – zastosowanie wobec Dostawców dłuższych terminów płatności i finansowania się dłuższym kredytem kupieckim;
 • poprawa cash flow Klienta bez udziału kredytu bankowego;
 • koszty finansowania są ponoszone finalnie przez Dostawców;
 • poprawa relacji z Dostawcami (udostępnienie im finansowania bez warunków jakie niesie ze sobą umowa kredytu) oraz zabezpieczenie ciągłości dostaw od Dostawców o słabszej kondycji finansowej, ale posiadających dobry jakościowo produkt;
 • ułatwienia operacyjne – płatności na rzecz wielu Dostawców zastąpione zostają płatnościami na rzecz Banku (Bank sam pilnuje terminów płatności faktur);
 • poprawa wizerunku Odbiorcy jako podmiotu aktywnie uczestniczącego w finansowaniu dla swoich Dostawców;
 • możliwość pozyskania potencjalnych Dostawców (włączenie do finansowania kolejnego Dostawcy jest możliwe w każdej chwili bez konieczności uzyskania decyzji kredytowej);
 • możliwość zaoferowania Okresu Dodatkowego Finansowania wykupionych już zobowiązań.

Korzyści dla Dostawców
Zastosowanie odwrotnego mechanizmu finansowania niesie ze sobą następujące korzyści dla Dostawców:

 • pomimo wydłużenia terminu płatności przez Odbiorcę, Dostawcy korzystają na natychmiastowej zamianie należności na środki pieniężne, przed terminem płatności;
 • wykup wierzytelności dla Dostawców odbywa się w formule bez regresu;
 • wypłata 100% wartości faktury;
 • koszty wykupu są kalkulowane w oparciu o potencjalnie lepsze ryzyko Odbiorcy;
 • poprawa płynności.

   

Print

Aktualności

06
SIE
Ostateczna oferta specjalna dla Klientów...
więcej