Funkcjonalność

Podręcznik Płatności Aktywa i pasywa Karty
Komunikacja Wyciągi Kontrahenci

Podręcznik

 Poniżej dostępny jest podręcznik użytkownika systemu internetowego iNORD Business.

Pliki do pobrania

podrecznik_uzytkownika_inord_business_iv_2017.pdfpodrecznik_uzytkownika_inord_business_iv_2017.pdf
podrecznik_uzytkownika_inord_business_iv_2017.pdf

Płatności

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze zleceń system iNORD Business pozwala Państwu na efektywne zarządzanie płatnościami, w tym:

 • Przygotowanie płatności w PLN na dowolne rachunki odbiorców krajowych (również do ZUS, US),
 • Przygotowanie płatności zagranicznych (lista dostępnych walut w jakich można zlecać płatności: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, DKK, SEK, NOK, CZK, HUF, RUB, JPY, CAD, RON, UAH),
 • Przygotowanie przelewu wewnętrznego, który umożliwia dokonanie transferu środków pomiędzy rachunkami Klienta wewnątrz Banku,
 • Przygotowywanie płatności z datą bieżącą i przyszłą datą realizacji,
 • Przygotowanie przelewu zbiorczego (masowego lub grupowego),
 • Definiowanie przelewów pilnych,
 • Możliwość zapisywania przygotowanych zleceń jako wersje robocze lub zdefiniowane,
 • Przeglądanie listy i szczegółów przygotowanych płatności z możliwością edycji i usunięcia niektórych z nich,
 • Autoryzacja przelewów przez ustaloną grupę użytkowników
 • Autoryzacja przelewów za pomocą Tokena lub hasła SMS, 
 • Importowanie plików z płatnościami krajowymi w formacie MultiCash (PLI) i płatnościami zagranicznymi w formatach MultiCash (PLA) oraz XML (ISO 20022, pain ver. 3).
 • Płatności realizowane są zgodnie z harmonogramem określonym w Komunikacie „Tabela terminów i zasady realizacji przelewów” dostępnym na stronie: Regulaminy i Taryfy.

Pliki do pobrania

dnb_-_multicash_pla_-_opis_formatu_pliku_platnosci_zagranicznych_20161201.pdfdnb_-_multicash_pla_-_opis_formatu_pliku_platnosci_zagranicznych_20161201.pdf
Multicash PLA - opis formatu pliku płatności zagranicznych
dnb_-_multicash_pli_-_opis_formatu_pliku_platnosci_krajowych_20180701.pdfdnb_-_multicash_pli_-_opis_formatu_pliku_platnosci_krajowych_20180701.pdf
Multicash PLI - opis formatu pliku płatności krajowych
specyfikacja_techniczna_komunikatow_xml_pl-eng_20161229.pdfspecyfikacja_techniczna_komunikatow_xml_pl-eng_20161229.pdf
Specyfikacja techniczna komunikatów XML

Aktywa i pasywa

Rachunki i transakcje:

 • Dostęp do informacji na temat listy rachunków bieżących,
 • Dostęp do informacji na temat salda na poszczególnych rachunkach bieżących,
 • Dostęp do zagregowanej informacji na temat sald,
 • Możliwość przeglądania historii operacji zarówno przychodzących, jak i wychodzących,
 • Możliwość pobrania i wydrukowania potwierdzenia dowolnej transakcji z rachunku bieżącego,
 • Pobieranie i drukowanie grupy potwierdzeń transakcji z rachunku bieżącego,
 • Wyszukiwanie informacji o rachunku według daty lub kwoty transakcji poprzez rozbudowany i elastyczny mechanizm filtrowania.
   

Lokaty terminowe:

Za pośrednictwem systemu iNORD Business mają Państwo dostęp do informacji o posiadanych lokatach:

 • Lista posiadanych lokat terminowych,
 • Status lokaty (zapadła/aktywna),
 • Data zawarcia lokaty,
 • Data zapadalności,
 • Data waluty,
 • Kwota lokaty,
 • Informacje o oprocentowaniu,
 • Rachunki rozliczeniowe.

Kredyty (odnawialne, obrotowe, inwestycyjne):

 • Dostęp do informacji na temat szczegółów umowy kredytowej,
 • Przeglądanie listy kredytów,
 • Przeglądanie harmonogramu spłat (przy kredytach inwestycyjnych i obrotowych),
 • Sprawdzanie historii kredytów.

Karty

 • Podgląd zagregowanych informacji dotyczących salda na kartach,
 • Przeglądanie listy posiadanych kart,
 • Sprawdzanie szczegółów posiadanych kart płatniczych wraz z historią transakcji (dla kart typu charge),
 • Złożenie wniosku o wydanie nowej karty.

Komunikacja

Za pośrednictwem systemu iNORD Business możecie Państwo bez konieczności wychodzenia z biura w sposób łatwy i intuicyjny przesyłać do banku wnioski dotyczące m.in. udzielenia gwarancji, otwarcia akredytywy, wydania karty, co istotnie przyspiesza proces ich realizacji.

Wyciągi

 • Możliwość przeglądania i drukowania listy wyciągów online,
 • Możliwość przeglądania i drukowania szczegółów wyciągu online,
 • Możliwość eksportowania wyciągów w formacie MT940,
 • Możliwość importowania i eksportowania danych finansowych (przelewów, historii operacji, wyciągów) oraz słownikowych (dane beneficjentów, tytuły zleceń),
 • Możliwość generowania i przeglądania raportów danych finansowych (np. historia zleceń, historia operacji itp.). Dostępne są formaty PDF i HTML.

Pliki do pobrania

dnb_mt940_example.mt940dnb_mt940_example.mt940
Example of MT940 Statements
dnb_mt940_pol_20170801.pdfdnb_mt940_pol_20170801.pdf
Specyfikacja formatu plików MT940

Kontrahenci

System iNORD Business umożliwia Państwu przechowywanie informacji o kontrahentach, dzięki czemu tworząc nowe zlecenie nie musicie Państwo każdorazowo wprowadzać danych beneficjenta, lecz możecie Państwo korzystać z danych zapisanych w bazie kontrahentów.

System oferuje również możliwość dowolnego grupowania kontrahentów, którzy mogą należeć do jednej lub wielu grup. Zwiększa to wydatnie efektywność zarządzania danymi kontrahentów oraz przyspiesza proces tworzenia zleceń.
 

Print

Aktualności

30
CZE
Tarcza 4.0 - informacje dla kredytobiorców
więcej