Zarząd

Artur Tomaszewski - Prezes Zarządu

Artur Tomaszewski jest związany z sektorem bankowym od ponad dwudziestu lat.
Karierę zawodową rozpoczął w Invest Bank S.A. Następnie pracował w Wielkopolskim Banku Kredytowym S.A., a od 1993 roku w Raiffeisen Bank Polska S.A., kolejno jako dyrektor Regionu Wielkopolska, później Makroregionu Zachodniego i wreszcie dyrektor Pionu Bankowości Korporacyjnej w centrali banku.
Od 2004 roku związany z DNB Bank Polska S.A. jako członek zarządu nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej oraz Pion Skarbu. Od kwietnia 2012 roku prezes zarządu DNB Bank Polska S.A. Członek rad nadzorczych spółek zależnych Banku (DNB Leasing Sp. z o.o., DNB Financial Services Sp. z o.o.).
Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej. Ukończył program Master of Business Administration Nottingham Trent University oraz program AMP prestiżowej uczelni IESE University of Navarra w Barcelonie.

 

Krzysztof Miłachowski - Członek Zarządu

Krzysztof Miłachowski rozpoczął pracę w sektorze bankowym w 1995 roku, początkowo zdobywając swoje doświadczenie w niemieckich grupach kapitałowych. Z DNB Bank Polska S.A. związany jest od 2002 roku. Początkowo pełnił kierownicze stanowiska w obszarze ryzyka kredytowego. Od 2007 roku kierował Departamentem Ryzyka Kredytowego Klientów Korporacyjnych. W trakcie swojej całej kariery zawodowej w DNB prowadził szereg strategicznych dla banku i grupy DNB projektów z obszaru ryzyka.  Krzysztof Miłachowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz ukończył program AMP prestiżowej uczelni IESE University of Navarra w Barcelonie.

Marcin Prusak - Członek Zarządu

Marcin Prusak ma ponad 15-letnie doświadczenie w bankowości. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Raiffeisen Bank Polska SA, gdzie realizował transakcje w formule finansowania strukturalnego na rzecz klientów reprezentujących różne sektory. Z Grupą DNB związany jest od 2006 roku. W DNB Bank Polska odpowiedzialny był głównie za obszar dużych korporacji, finansowania strukturalnego i project finance. W okresie restrukturyzacji Banku był współautorem nowej strategii opartej na specjalizacji sektorowej oraz głębokiej integracji z Grupą DNB oraz wdrażał ją w obszarze bankowości korporacyjnej w Polsce.
Od 2013, jako Zarządzający Pionem Biur Sektorowych odpowiedzialny był za rozwój współpracy z dużymi przedsiębiorstwami, w tym koordynację zespołów branżowych: Biura TMT ( (telekomunikacja, media, technologie), Biura Energii i Paliw, Biura Przemysłu Wytwórczego i Spożywczego, Biura Handlu i Usług oraz Biura Sektora Publicznego.
Marcin Prusak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej.
 

Wojciech Dyk - Członek Zarządu

Wojciech Dyk posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie i bankowości. W latach 2006-2010 pracował jako konsultant w Deloitte Business Consulting i McKinsey & Company. W tym czasie pracował w ponad 10 różnych krajach dla międzynarodowych instytucji finansowych takich jak Deutsche Bank, Raiffeisen, ABN Amro oraz dla polskich banków – PKO BP i DnB NORD. Zajmował się projektami w różnych obszarach funkcjonalnych, m.in. marketingu, operacji, zarządzania ryzykiem, PMO i IT. Od sierpnia 2010 r. pracuje w DNB Bank Polska SA zajmując kolejno stanowiska Dyrektora Departamentu Zarządzania Procesami i Jakością, Dyrektora Pionu Operacji, Dyrektora Departamentu Strategii, Marketingu i Rozwoju Produktów a ostatnio Dyrektora Departamentu Strategii, Rachunkowości Zarządczej i Marketingu oraz jednocześnie Dyrektora Departamentu Zarządzania Bankowością Detaliczną.
Wojciech Dyk jest absolwentem Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz z wyróżnieniem ukończył studia podyplomowe w zakresie Master of Business Administration dla Finansistów w Akademii Leona Koźmińskiego.
 

Print

Aktualności

30
CZE
Tarcza 4.0 - informacje dla kredytobiorców
więcej

Centrum Prasowe

17
CZE
Rozwiązania zaproponowane w Tarczy 4.0 nie...
więcej