Informacje wymagane przepisami prawa bankowego

Ważne informacje dla Klientów wymagane zgodnie z art. 111, 111a i 111b ustawy – Prawo bankowe oraz art. 38a ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Informacje o DNB Banku Polska S.A. 

 

Informacje o stosowanych prowizjach, opłatach, oprocentowaniu oraz walutach.

  • Stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek oraz terminy kapitalizacji odsetek.

- tabela oprocentowania depozytów >>
- tabela oprocentowania rachunków >>

- terminy kapitalizacji odsetek dla klientów indywidualnych (Komunikat „Oprocentowanie”) >>
-
terminy kapitalizacji odsetek dla Klientów MIDAS (instytucjonalnych) >>
 

- zestawienie stawek referencyjnych dla kredytów hipotecznych>>  i Consumer Finance>>

Print
 

Aktualności

03
LUT
Specjalna oferta dla klientów indywidualnych...
więcej

Centrum Prasowe

26
STY
Polska gospodarka odporniejsza na kryzys...
więcej