Informacje wymagane przepisami prawa bankowego

Ważne informacje dla Klientów wymagane zgodnie z art. 111, 111a i 111b ustawy – Prawo bankowe oraz art. 38a ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Informacje o DNB Banku Polska S.A. 

 

Informacje o stosowanych prowizjach, opłatach, oprocentowaniu oraz walutach.

  • Stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek oraz terminy kapitalizacji odsetek.

- tabela oprocentowania depozytów >>
- tabela oprocentowania rachunków >>

- terminy kapitalizacji odsetek dla klientów indywidualnych (Komunikat „Oprocentowanie”) >>
terminy kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych Klientów instytucjonalnych w DNB Bank Polska S.A.>>

 

- zestawienie stawek referencyjnych dla kredytów hipotecznych>>  i Consumer Finance>>

Print

Aktualności

30
CZE
Tarcza 4.0 - informacje dla kredytobiorców
więcej

Centrum Prasowe

17
CZE
Rozwiązania zaproponowane w Tarczy 4.0 nie...
więcej