Informacja dla Klientów Biura Maklerskiego

Uprzejmie zawiadamiamy, że zgodnie z postanowieniami decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 sierpnia 2013 r. nakazującej przeniesienie instrumentów finansowych, środków pieniężnych klientów, którzy sami nie zadysponowali swoimi aktywami oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków, o których mowa  w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 ze zm.) (dalej „Ustawa o obrocie”)  do wskazanej firmy inwestycyjnej ze względu na zakończenie działalności przez Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska SA, Państwa aktywa zostały w dniu 4 października 2013 r. przeniesione do:

Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
  • Z tym dniem gotówka i instrumenty finansowe zostały zdeponowane na specjalnym koncie technicznym w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM BOŚ).
  • Aby zadysponować aktywami wystarczy złożyć w DM BOŚ dyspozycję przeniesienia aktywów na posiadany rachunek maklerski lub otworzyć go w DM BOŚ.
  • Zapraszamy do odwiedzenia strony dedykowanej, przygotowanej specjalnie dla Państwa pod adresem http://bmdnbnord.bossa.pl/ oraz do otwarcia rachunku maklerskiego w DM BOŚ. W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 801-104-104 lub na adres: makler@bossa.pl .
Jednocześnie informujemy, że:
z dniem 4 października 2013 r. administratorem Państwa danych osobowych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zmianami), staje się Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 78/80 (dalej: „DM BOŚ”).

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez DM BOŚ odbywać się będzie w związku z art. 89 ust. 4 Ustawy o obrocie , tj. zakończeniem działalności Biura Maklerskiego Banku DnB NORD Polska S.A. i decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie przeniesienia instrumentów finansowych, środków pieniężnych oraz dokumentów powiązanych z tymi rachunkami do DM BOŚ.

DM BOŚ będzie przetwarzał Państwa dane osobowe dla realizacji wskazanego powyżej celu w zakresie nie większym, niż przekazany przez Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingowych administratora danych.
Print

Aktualności

30
CZE
Tarcza 4.0 - informacje dla kredytobiorców
więcej

Centrum Prasowe

17
CZE
Rozwiązania zaproponowane w Tarczy 4.0 nie...
więcej

Komentarz eksperta

Pandemia Covid-19 doprowadziła do destabilizacji w branży motoryzacyjnej. Większość europejskich producentów samochodów zamknęła swoje...
więcej