Informacja dla Klientów Biura Maklerskiego

Uprzejmie zawiadamiamy, że zgodnie z postanowieniami decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 sierpnia 2013 r. nakazującej przeniesienie instrumentów finansowych, środków pieniężnych klientów, którzy sami nie zadysponowali swoimi aktywami oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków, o których mowa  w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 ze zm.) (dalej „Ustawa o obrocie”)  do wskazanej firmy inwestycyjnej ze względu na zakończenie działalności przez Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska SA, Państwa aktywa zostały w dniu 4 października 2013 r. przeniesione do:

Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
  • Z tym dniem gotówka i instrumenty finansowe zostały zdeponowane na specjalnym koncie technicznym w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM BOŚ).
  • Aby zadysponować aktywami wystarczy złożyć w DM BOŚ dyspozycję przeniesienia aktywów na posiadany rachunek maklerski lub otworzyć go w DM BOŚ.
  • Zapraszamy do odwiedzenia strony dedykowanej, przygotowanej specjalnie dla Państwa pod adresem http://bmdnbnord.bossa.pl/ oraz do otwarcia rachunku maklerskiego w DM BOŚ. W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 801-104-104 lub na adres: makler@bossa.pl .
Jednocześnie informujemy, że:
z dniem 4 października 2013 r. administratorem Państwa danych osobowych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zmianami), staje się Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 78/80 (dalej: „DM BOŚ”).

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez DM BOŚ odbywać się będzie w związku z art. 89 ust. 4 Ustawy o obrocie , tj. zakończeniem działalności Biura Maklerskiego Banku DnB NORD Polska S.A. i decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie przeniesienia instrumentów finansowych, środków pieniężnych oraz dokumentów powiązanych z tymi rachunkami do DM BOŚ.

DM BOŚ będzie przetwarzał Państwa dane osobowe dla realizacji wskazanego powyżej celu w zakresie nie większym, niż przekazany przez Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingowych administratora danych.
Print

Aktualności

23
MAR
Zawieszenie spłaty rat produktów hipotecznych...
więcej

Centrum Prasowe

06
LUT
Niemal 45 proc. dużych polskich firm przyznaje,...
więcej

Komentarz eksperta

Do 2050 r. turbiny wiatrowe będą wymagały o 300 proc. więcej metali niż obecnie, panele słoneczne zużyją ich aż 200 proc. więcej, a sektor...
więcej