Adekwatność Kapitałowa

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012; część 8 – Ujawnianie informacji przez instytucje (Art. 431-455) DNB Bank Polska S.A. ogłasza informacje w zakresie adekwatności kapitałowej na podstawie zaudytowanych danych Banku.

Adekwatność kapitałowa DNB Bank Polska za rok 2019 >>

Zasady polityki informacyjnej w zakresie adekwatności kapitałowej 2019 >>

Adekwatność kapitałowa DNB Bank Polska za rok 2018 >>

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń 2019 >>


Poniżej znajdą Państwo archiiwalne informacje na temat adekwatności kapitałowej banku.

Pliki do pobrania

dnb_bank_sa_adekwatnosc_kapitalowa_122018.pdfdnb_bank_sa_adekwatnosc_kapitalowa_122018.pdf
DNB Bank Polska Adekwatność Kapitałowa 2018
zasady_polityki_informacyjnej_w_zakresie_adekwatnosci_kapitalowej_2019.pdfzasady_polityki_informacyjnej_w_zakresie_adekwatnosci_kapitalowej_2019.pdf
Zasady polityki informacyjnej w zakresie adekwatności kapitałowej
dnb_bank_sa_adekwatnosc_kapitalowa_122017.pdfdnb_bank_sa_adekwatnosc_kapitalowa_122017.pdf
DNB Bank Polska Adekwatność Kapitałowa 2017
dnb_bank_sa_adekwatnosc_kapitalowa_122016.pdfdnb_bank_sa_adekwatnosc_kapitalowa_122016.pdf
DNB Bank Polska Adekwatność Kapitałowa 2016
dnb_bank_sa_adekwatnosc_kap_122015.pdfdnb_bank_sa_adekwatnosc_kap_122015.pdf
DNB Bank Polska Adekwatność Kapitałowa 2015
dnb_bank_sa_adekwatnosc_kapitalowa_122014.pdfdnb_bank_sa_adekwatnosc_kapitalowa_122014.pdf
dnb_bank_sa_adekwatnosc_kapitalowa_122014.pdf
polityka_zmiennych_skladnikow_wynagrodzen_2018.pdfpolityka_zmiennych_skladnikow_wynagrodzen_2018.pdf
polityka_zmiennych_skladnikow_wynagrodzen_2018.pdf
grupa_dnb_nord_polska_sa_adekwatnosc_kapitalowa_122011.pdfgrupa_dnb_nord_polska_sa_adekwatnosc_kapitalowa_122011.pdf
grupa_dnb_nord_polska_sa_adekwatnosc_kapitalowa_122011.pdf
grupa_dnb_adekwatnosc_kapitalowa_122012.pdfgrupa_dnb_adekwatnosc_kapitalowa_122012.pdf
grupa_dnb_adekwatnosc_kapitalowa_122012.pdf
grupa_dnb_adekwatnosc_kapitalowa_122013.pdfgrupa_dnb_adekwatnosc_kapitalowa_122013.pdf
grupa_dnb_adekwatnosc_kapitalowa_122013.pdf
Print

Aktualności

30
CZE
Tarcza 4.0 - informacje dla kredytobiorców
więcej

Centrum Prasowe

17
CZE
Rozwiązania zaproponowane w Tarczy 4.0 nie...
więcej