Komunikaty prasowe

DNB partnerem „Testu Wiedzy Ekonomicznej”

20-11-2018

Po raz pierwszy Forum Uczelni Ekonomicznych sprawdzi wiedzę studentów w „Teście Wiedzy Ekonomicznej”. Partnerem tego projektu będzie DNB Bank Polska. Jego eksperci pomogą w ułożeniu pytań, a DNB ufunduje nagrody najlepszym studentom oraz zorganizuje spotkanie z laureatami warszawskiej edycji konkursu. Współpraca z Forum Uczelni Ekonomicznych wpisuje się w promującą edukację, autorską ideę DNB Bank Polska „Kierunek na wiedzę”.

DNB Bank Polska jako specjalistyczny bank korporacyjny realizuje projekt marketingowy „Kierunki”, w ramach którego dzieli się swoją wiedzą z klientami oraz środowiskiem finansowym. Podobnie, w obszarze Corporate Social Responsibility bank skupia się na działaniach, które realizuje pod hasłem: „Kierunek na wiedzę”, a także – jako bank o korzeniach skandynawskich – „Kierunek na środowisko”.

Kierunek na wiedzę
W „Teście Wiedzy Ekonomicznej” który zostanie przeprowadzony 29 listopada weźmie udział 500 studentów pięciu wiodących uczelni ekonomicznych, którzy zechcą sprawdzić swoją wiedzę m.in. z zakresu bankowości, rynków kapitałowych i finansowych. 25 najlepszych pojedzie pod koniec grudnia do Poznania, aby wziąć udział  w drugim etapie. Bank DNB wesprze projekt realizowany przez Forum Uczelni Ekonomicznych – zaproponuje pytania do testu, nagrodzi najlepszych studentów, a laureatów zaprosi na spotkanie z prezesem i pracownikami banku.

W swoich działaniach z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu bank prowadzi działania edukacyjne  i współpracuje z organizacjami studenckimi. Jego pracownicy są mentorami w programie „Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości” (AIP) – doradzają, jak rozwiązać problem, z którym zwróci się do nich startup. Kierowane do nich pytania dotyczą obszaru finansów firmy, możliwych form finansowania bankowego czy pozabankowego. W maju tego roku studenci współpracujący z AIP uczestniczyli w wykładzie poprowadzonym przez pracowników banku na temat sposobów pozyskiwania kapitału na rozwój ich firm.

„Kierunek na wiedzę” jako obszar CSR jest spójny z pozycjonowaniem banku w jego otoczeniu zewnętrznym. DNB Bank Polska jest pomysłodawcą i organizatorem szeregu branżowych spotkań i wydarzeń, podczas których dyskutowane były kwestie istotne dla poszczególnych branż, prezentowane analizy dotyczące trendów, możliwości rozwoju czy modeli finansowania projektów (m.in. konferencja „Kierunki” oraz cykl „Spotkania Liderów” poszczególnych branż, będących obszarem specjalizacji Banku). Wspólnie z firmą Deloitte i PwC bank jest też autorem opiniotwórczych raportów gospodarczych, poświęconych najistotniejszym obszarom polskiej gospodarki i poszczególnych jej sektorów.

Kierunek na środowisko
Jako instytucja o korzeniach skandynawskich, polski DNB przykłada także dużą wagę do kwestii środowiskowych. Bank wdrożył i realizuje „System Zarządzania środowiskowego”, dzięki któremu mierzy swój wpływ na środowisko, uzyskując tym samym certyfikat ISO14001. W Polsce ma spore doświadczenie  w finansowaniu Odnawialnych Źródeł Energii, z kolei – co jest zasadą w całej Grupie DNB – nie finansuje projektów energetycznych opartych na wykorzystaniu węgla czy energii jądrowej.

Odpowiedzialny biznes bank realizuje przede wszystkim w swojej podstawowej działalności. Nieodłącznym elementem procesu kredytowego jest ocena działalności klientów korporacyjnych w takich aspektach, jak np.: środowisko, wpływ na zmiany klimatyczne, przestrzeganie praw pracy i człowieka, działalność antykorupcyjna, transparentność czy ład korporacyjny. Bank nie udzieli finansowania firmie, która nie uzyska wysokiej oceny w zakresie powyższych kryteriów. Podejście to wyróżnia DNB wśród polskich banków.

Skandynawski wzorzec
Właścicielem DNB Bank Polska jest Grupa DNB – największa norweska grupa finansowa, która jest członkiem wielu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Edukacja i promocja wiedzy jest ważnym kierunkiem działań CSR Grupy DNB. Mając na uwadze to, że nauka o finansach w dzieciństwie przekłada się na świadome decyzje finansowe w przyszłości, Grupa – przy współpracy z norweskim Czerwonym Krzyżem – stworzyła program "A Valuable Lesson" – platformę online do nauki o finansach osobistych dla dzieci w wieku 10 – 12 lat. Z kolei, zdając sobie sprawę, że nie wszyscy klienci nadążają za postępującą w szybkim tempie digitalizacją bankowości, opracowała „Guide for digital banking services” – przewodnik po bankowości internetowej, obejmujący poruszanie się po e-bankowości na PC-tach, tabletach oraz w bankowości mobilnej. DNB jest także autorem zbioru wskazówek odnośnie zarządzania finansami osobistymi dla młodszych klientów, którzy dopiero zaczynają „żyć na własny rachunek”.

Kultura skandynawska w sposób szczególny chroni środowisko naturalne. Grupa DNB stosuje politykę odpowiedzialnego inwestowania, redukując inwestycje w spółkach, których działalność jest szkodliwa dla środowiska.  W celu wyeliminowania z portfela funduszy inwestycyjnych DNB spółek o wysokim ryzyku klimatycznym, DNB mierzy ślad węglowy (ang. carbon footprint) przedsiębiorstw, w które inwestuje. Jako miarę przyjmuje ilość gazów cieplarnianych wyemitowanych przez spółkę w stosunku do jej obrotów.
Jeszcze innym ciekawym przykładem jest zaangażowanie w inicjatywę „Responsible Ship Recycling Standard”. Jako światowy lider w przemyśle morskim, od 2016 r. DNB wprowadził do swoich umów kredytowych zawieranych z klientami korporacyjnymi zapisy dotyczące przeprowadzania odpowiedzialnego recyklingu statków.

 


       

 

Print

Aktualności

15
LUT
Decyzja Prezesa UOKiKwięcej

Centrum Prasowe

02
LIP
DNB Bank Polska wprowadza nową korporacyjną...
więcej