Karty płatnicze

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KART PŁATNICZYCH

Oto podstawowe zasady bezpieczeństwa dotyczące używania kart płatniczych. Przeczytaj je i zapamiętaj!

 1. Kartę należy podpisać niezwłocznie po otrzymaniu.
 2. Należy również pamiętać, aby zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu wszelkie dane kontaktowe z DNB Bankiem na wypadek kradzieży karty bądź jej zgubienia.
 3. Numer PIN należy zapamiętać, a dokument go zawierający zniszczyć.
 4. W przypadku zmiany numeru PIN na inny najlepiej unikać tworzenia prostych kombinacji cyfrowych, np.: 0000, 1111 czy data urodzenia nasza, partnera, itd.
 5. Nie należy przechowywać numeru PIN razem z kartą.
 6. Należy chronić numer swojej karty i inne poufne kody umożliwiające dokonane transakcji (np. numer PIN, numer CVV2), by osoby trzecie nie mogły wejść w ich posiadanie, rejestrując obraz karty, np. przy użyciu telefonu komórkowego z aparatem fotograficznych, kamerą video lub w inny sposób.
 7. Niedopuszczalne jest udostępnianie kart i numeru PIN osobom trzecim.
 8. Najlepiej nosić przy sobie tylko te karty, które są niezbędne danego dnia.
 9. Należy unikać zabierania kart w miejsca, gdzie prawdopodobieństwo ich kradzieży jest większe np. dyskoteki, bazary, puby.
 10. Opuszczając miejsca, w których przebywało się dłuższy czas (np. kawiarnia, autobus, pociąg, centrum handlowe, itp.), należy upewnić się czy karty nie zostały skradzione i są nadal na swoim miejscu.
 11. Należy chronić numer PIN przed przypadkowym jego odczytaniem przez osoby trzecie przy wprowadzaniu go na terminala POS czy klawiaturze bankomatu.
 12. W przypadku utraty karty należy bezzwłocznie ją zastrzec.
 13. Zaleca się sprawdzać czy dokonane transakcje są zgodne z wyciągiem – wszelkie niezgodności natychmiast należy zgłosić bankowi.
 14. Niezwłocznie należy informować DNB Bank o każdej zmianie adresu korespondencyjnego i numeru telefonu, pod który bank może się z użytkownikiem karty kontaktować.
 15. Należy sporządzić i przechowywać w bezpiecznym miejscu listę numerów kart oraz adresów i telefonów do każdego banku, którego karty posiadasz. Listę tę należy aktualizować za każdym razem, gdy otrzymujemy nowa kartę.
 16. Zawsze należy niszczyć nieprawidłowe pokwitowania, zbierać pokwitowania transakcji, które nie doszły do skutku.

Jak DNB Bank Polska dba o bezpieczeństwo transakcji dokonywanych kartami płatniczymi?

 • DNB Bank prowadzi monitoring transakcji dokonywanych kartami płatniczymi, korzystając z systemu wczesnego ostrzegania. Pozwala on wychwycić nieprawidłowości w użytkowaniu karty. W przypadku transakcji uznanych za nietypowe, skontaktujemy się z Tobą w celu ich potwierdzenia, aby zapobiec ewentualnym nadużyciom.
 • Dla każdej karty możesz zdefiniować następujące dzienne limity:
  • dzienny limit transakcji bezgotówkowych, czyli dzienną maksymalną kwotę, do wysokości której możesz dokonywać transakcji bezgotówkowych,
  1. dzienny limit transakcji zawieranych na odległość (internetowych, korespondencyjnych i telefonicznych), tj. dzienną maksymalną kwotą, do wysokości której możesz dokonywać transakcji zawieranych na odległość (limit ten nie może być wyższy niż limit dzienny transakcji bezgotówkowych), dzienne limit transakcji gotówkowych, czyli dzienną maksymalna kwotę, do wysokości której możesz dokonywać transakcji gotówkowych, oraz dzienną maksymalną liczbę transakcji gotówkowych, która może zostać przez Ciebie dokonana.
 • W przypadku kradzieży lub zgubienia karty zapewniamy możliwość natychmiastowego zastrzeżenia karty:
 1. telefonicznie, za pośrednictwem całodobowego Systemu Zastrzegania Kart Płatniczych:

 

 1. telefonicznie, za pośrednictwem Infolinii DNB Banku (serwis telefoniczny czynny od godziny 8:00 do 18:00 w dni robocze), dzwoniąc pod numer +48 (22) 531 39 39 lub 801 301 10,
 2. telefonicznie, za pośrednictwem First Data Polska S.A. (serwis telefoniczny czynny w godzinach niedostępności Infolinii DNB Banku), dzwoniąc pod numer +48 (22) 515 31 50.
 • W DNB Banku odpowiedzialność posiadacza karty za nieautoryzowane transakcje jest ograniczona do kwoty 150 EUR (zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych).
 • Dodatkowo DNB Bank oferuje ubezpieczenie dla posiadaczy kart płatniczych na wypadek wystąpienia strat z tytułu nieuprawnionego użycia karty.

Jak bezpiecznie dokonywać transakcji w bankomatach?

 1. Realizując transakcje w bankomacie warto sprawdzić czy na bankomacie nie ma zainstalowanych żadnych nietypowo wyglądających urządzeń. Używanie zawsze tego samego bankomatu może ułatwić wykrycie zainstalowanych obcych elementów na bankomacie.
 2. W przypadku zauważenia śladów manipulacji przy bankomacie nie należy go używać tylko powiadomić DNB Bank lub podmiot obsługujący bankomat (informacja znajduje się zazwyczaj na tabliczce na bankomacie).
 3. Powinno korzystać się ze sprawdzonych bankomatów, najlepiej umiejscowionych w monitorowanych pomieszczeniach, np.: w placówce banku. Należy unikać wypłat z bankomatów znajdujących się w słabo oświetlonych i mało uczęszczanych miejscach. Przed przystąpieniem do wypłaty środków pieniężnych z bankomatu należy upewnić się, że nikt nie ma możliwości podejrzenia wprowadzanego numeru PIN – przy wprowadzaniu danych należy zasłonić klawiaturę ręką.
 4. W przypadku zablokowania karty w bankomacie nie wolno przyjmować pomocy od obcych osób, nawet jeśli podają się za pracowników banku – należy zgłosić fakt zablokowania karty telefonicznie do DNB Banku (nie odchodząc od bankomatu).
 5. Nie należy wprowadzać „na siłę” karty do czytnika. Problem z włożeniem karty do czytnika może oznaczać awarię czytnika lub próbę zamontowania przestępczych urządzeń.
 6. Należy zwracać uwagę na ustawienie kamery. Kamera bankowa, jeżeli została w danym bankomacie zainstalowana, zawsze skierowana jest na twarz osoby dokonującej transakcji, nie na klawiaturę.
 7. Nie należy używać tego samego numeru PIN do różnych usług (karta płatnicza, telefon, Internet).
 8. Przed odejściem od bankomatu upewnij się, czy masz swoją kartę płatniczą, wypłacone środki pieniężne oraz ewentualnie wydruk potwierdzający wypłatę.

Jak bezpiecznie dokonywać transakcji w Internecie?

 1. Należy korzystać tylko z zaufanych komputerów, omijać kafejki internetowe, komputery w lobby hotelowym.
 2. Należy unikać dokonywania transakcji na stronach internetowych, gdzie brak jest symbolu kłódki przy adresie strony (wówczas połączenie jest niezaszyfrowane).
 3. Dane karty nie powinny również być przekazywane poprzez e-mail, w celu realizacji transakcji, ani w żadnym innym.
 4. Zanim przekażemy dane naszej karty należy upewnić się co do wiarygodności instytucji, której je przekazujemy.
 5. Jeżeli Klient sam nie zainicjował wcześniej kontaktu, nie wolno udostępniać danych karty osobom bądź instytucjom, które same o nie wystąpiły.
 6. Należy ignorować wszelkie wiadomości e-mail oraz telefony z prośbą o podanie danych karty, także kiedy takie prośby pochodzą rzekomo od instytucji, do której mamy zaufanie. Bank oraz organizacje płatnicze (VISA czy MasterCard) nigdy nie proszą o takie dane.
 7. Limit na transakcje internetowe powinien być ustawiony standardowo na 0 (dyspozycję zmiany tego limitu można złożyć za pośrednictwem Contact Center) i zmieniany przed próbą dokonania transakcji.
   

Jak należy postępować w przypadku nieuprawnionych transakcji?
W przypadku uzasadnionego podejrzenia nieuprawnionego użycia karty bank kontaktuje się z użytkownikiem karty w celu potwierdzenia dokonania transakcji lub próby jej dokonania przez użytkownika karty. W przypadku braku kontaktu z użytkownikiem karty lub niepotwierdzenia przez niego transakcji bank dokona zablokowania karty.

W przypadku zagubienia, utraty, kradzieży, przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia, nieuprawnionego dostępu do karty lub stwierdzenia transakcji, która nie została zrealizowana przez użytkownika karty, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do banku celem zastrzeżenia karty.

W przypadku stwierdzenie nieuprawnionych transakcji, poza niezwłocznym zastrzeżeniem karty, należy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zastrzeżenia karty złożyć w banku reklamację, wskazując nieuprawnione transakcje, oraz dostarczyć do banku:

 1. pismo, w języku polskim, wyjaśniające okoliczności zagubienia lub kradzieży karty,
 2. zaświadczenie o zgłoszeniu popełnienia przestępstwa wydane przez Policję – w przypadku kradzieży karty, dokonania nieuprawnionej transakcji, w tym dokonania transakcji kartą skopiowaną, gdy kwota transakcji obciążyła rachunek.

 

Print

Aktualności

30
CZE
Tarcza 4.0 - informacje dla kredytobiorców
więcej

Centrum Prasowe

17
CZE
Rozwiązania zaproponowane w Tarczy 4.0 nie...
więcej

Komentarz eksperta

Pandemia Covid-19 doprowadziła do destabilizacji w branży motoryzacyjnej. Większość europejskich producentów samochodów zamknęła swoje...
więcej