Rachunki

Rachunek bieżący Rachunek pomocniczy

Rachunek bieżący

Rachunek bieżący wspólnoty mieszkaniowej to rachunek funduszu eksploatacyjnego.

Służy do gromadzenia zaliczek na pokrycie bieżących wydatków, np. wywozu śmieci, opłat za dostawę wody, ciepła, sprzątanie oraz wynagrodzenia zarządcy lub administratora.

Rachunek bieżący pozwala skorzystać z następujących powiązanych usług:
 

  • Płatności bezgotówkowe w formie polecenia przelewu
  • Zlecenia stałe
  • Polecenie zapłaty po stronie dłużnika
  • Lokowanie nadwyżek finansowych na lokatach terminowych, również na lokatach nocnych

Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy wspólnoty mieszkaniowej to rachunek funduszu remontowego.

Służy do gromadzenia pieniędzy na inwestycje, remonty, modernizację budynku.

Rachunek bieżący pozwala skorzystać z następujących powiązanych usług:

  • Płatności bezgotówkowe w formie polecenia przelewu
  • Zlecenia stałe
  • Polecenie zapłaty po stronie dłużnika
  • Lokowanie nadwyżek finansowych na lokatach terminowych
Print