Funkcjonalność

Płatności Aktywa/pasywa Komunikacja
Wyciągi Kontrahenci Podręcznik

Płatności

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze zleceń system iNORD Business pozwala Państwu na efektywne zarządzanie płatnościami, w tym:

 • Przeglądanie listy i szczegółów płatności oczekujących z możliwością edycji i usunięcia niektórych z nich,
 • Przygotowanie płatności na dowolne rachunki odbiorców krajowych (również do ZUS, US),
 • Przygotowanie płatności zagranicznych,
 • Przygotowanie przelewu wewnętrznego który umożliwia dokonanie transferu środków pomiędzy rachunkami Klienta wewnątrz Banku,
 • Możliwość zapisywania przygotowanych zleceń jako wersje robocze lub zdefiniowane, przekazywanie ich do autoryzacji, autoryzowanie i wysyłanie,
 • Przygotowanie folderów z płatnościami jako wersje robocze, przekazywanie do autoryzacji, autoryzowanie oraz autoryzowanie i wysyłanie,
 • Importowanie plików z płatnościami krajowymi w formatach: VideoTEL, MultiCash (PLI) i płatnościami zagranicznymi w formatach MultiCash (PLA), VideoTEL,
 • Importowanie zdefiniowanych przez użytkownika w zależności od własnych potrzeb plików z płatnościami, np. CSV,
 • Zlecanie i przygotowywanie płatności z datą bieżącą i przyszłą datą realizacji,
 • Przygotowanie przelewu zbiorczego.
 • Lista walut w jakich można zlecać płatności INORD: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, DKK, SEK, NOK, CZK, HUF, RUB, JPY, CAD, RON, UAH
 • Płatności walutowe oraz zagraniczne wychodzące z iNORDBusiness przyjmowanie są do realizacji w dniu złożenia dyspozycji do godziny 15:00.
 • Płatności krajowe wychodzące z INORD realizowane są zgodnie z poniższym harmonogramem.

Typ/sesja COT* na dyspozycję Klienta Sesje ELIXIR
I 08:45 09:30
II 12:15 13:30
III 14:45 16:00

*COT (Cut-Off Time) - ostateczny termin na złożenie dyspozycji przelewów do realizacji w danej sesji rozliczeniowej

Aktywa/pasywa

Rachunki i transakcje

 • Dostęp do informacji na temat listy rachunków bieżących,
 • Dostęp do informacji na temat salda na poszczególnych rachunkach bieżących,
 • Dostęp do zagregowanej informacji na temat sald,
 • Możliwość przeglądania historii operacji zarówno przychodzących jak i wychodzących,
 • Możliwość pobrania i wydrukowania potwierdzenia dowolnej transakcji z rachunku bieżącego,
 • Pobieranie i drukowanie grupy potwierdzeń transakcji z rachunku bieżącego,
 • Wyszukiwanie informacji o rachunku według daty lub kwoty transakcji poprzez rozbudowany i elastyczny mechanizm filtrowania.


Lokaty terminowe

Za pośrednictwem systemu iNORD Business Klienci mają dostęp do informacji o posiadanych lokatach:

 • Przeglądanie listy posiadanych lokat terminowych,
 • Status lokaty (zapadła/aktywna);
 • Data zawarcia lokaty;
 • Data zapadalności;
 • Data waluty;
 • Kwota lokaty;
 • Informacje o oprocentowaniu;
 • Rachunki rozliczeniowe.

Komunikacja

Za pośrednictwem systemu iNORD Business możecie Państwo bez konieczności wychodzenia z biura w sposób łatwy i intuicyjny przesyłać do banku różnego rodzaju wnioski, co istotnie przyspiesza proces ich realizacji.

Wyciągi

 • Możliwość przeglądania i drukowania listy wyciągów online,
 • Możliwość przeglądania i drukowania szczegółów wyciągu online,
 • Możliwość eksportowania wyciągów w formacie MT940,
 • Możliwość importowania i eksportowania danych finansowych (przelewów, historii operacji, wyciągów) oraz słownikowych (dane beneficjentów, tytuły zleceń),
 • Możliwość generowania i przeglądania raportów danych finansowych (np. historia zleceń, historia operacji itp.). Dostępne formaty to: PDF i HTML.

Kontrahenci

System iNORD Business umożliwia Państwu przechowywanie informacji o kontrahentach, dzięki czemu tworząc nowe zlecenie nie musicie Państwo każdorazowo wprowadzać danych beneficjenta lecz możecie Państwo korzystać z danych zapisanych w bazie kontrahentów.

System oferuje również możliwość dowolnego grupowania kontrahentów, którzy mogą należeć do jednej lub wielu grup. Zwiększa to wydatnie efektywność zarządzania danymi kontrahentów oraz przyspiesza proces tworzenia zleceń.

Print