Funkcjonalność

Płatności Aktywa/pasywa Komunikacja
Wyciągi Kontrahenci Podręcznik

Płatności

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze zleceń system iNORD Business pozwala Państwu na efektywne zarządzanie płatnościami, w tym:

 • Przeglądanie listy i szczegółów płatności oczekujących z możliwością edycji i usunięcia niektórych z nich,
 • Przygotowanie płatności na dowolne rachunki odbiorców krajowych (również do ZUS, US),
 • Przygotowanie płatności zagranicznych,
 • Przygotowanie przelewu wewnętrznego który umożliwia dokonanie transferu środków pomiędzy rachunkami Klienta wewnątrz Banku,
 • Możliwość zapisywania przygotowanych zleceń jako wersje robocze lub zdefiniowane, przekazywanie ich do autoryzacji, autoryzowanie i wysyłanie,
 • Przygotowanie folderów z płatnościami jako wersje robocze, przekazywanie do autoryzacji, autoryzowanie oraz autoryzowanie i wysyłanie,
 • Importowanie plików z płatnościami krajowymi w formatach: VideoTEL, MultiCash (PLI) i płatnościami zagranicznymi w formatach MultiCash (PLA), VideoTEL,
 • Importowanie zdefiniowanych przez użytkownika w zależności od własnych potrzeb plików z płatnościami, np. CSV,
 • Zlecanie i przygotowywanie płatności z datą bieżącą i przyszłą datą realizacji,
 • Przygotowanie przelewu zbiorczego.
 • Lista walut w jakich można zlecać płatności INORD: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, DKK, SEK, NOK, CZK, HUF, RUB, JPY, CAD, RON, UAH
 • Płatności walutowe oraz zagraniczne wychodzące z iNORDBusiness przyjmowanie są do realizacji w dniu złożenia dyspozycji do godziny 15:00.
 • Płatności krajowe wychodzące z INORD realizowane są zgodnie z poniższym harmonogramem.

Typ/sesja COT* na dyspozycję Klienta Sesje ELIXIR
I 08:45 09:30
II 12:15 13:30
III 14:45 16:00

*COT (Cut-Off Time) - ostateczny termin na złożenie dyspozycji przelewów do realizacji w danej sesji rozliczeniowej

Aktywa/pasywa

Rachunki i transakcje

 • Dostęp do informacji na temat listy rachunków bieżących,
 • Dostęp do informacji na temat salda na poszczególnych rachunkach bieżących,
 • Dostęp do zagregowanej informacji na temat sald,
 • Możliwość przeglądania historii operacji zarówno przychodzących jak i wychodzących,
 • Możliwość pobrania i wydrukowania potwierdzenia dowolnej transakcji z rachunku bieżącego,
 • Pobieranie i drukowanie grupy potwierdzeń transakcji z rachunku bieżącego,
 • Wyszukiwanie informacji o rachunku według daty lub kwoty transakcji poprzez rozbudowany i elastyczny mechanizm filtrowania.


Lokaty terminowe

Za pośrednictwem systemu iNORD Business Klienci mają dostęp do informacji o posiadanych lokatach:

 • Przeglądanie listy posiadanych lokat terminowych,
 • Status lokaty (zapadła/aktywna);
 • Data zawarcia lokaty;
 • Data zapadalności;
 • Data waluty;
 • Kwota lokaty;
 • Informacje o oprocentowaniu;
 • Rachunki rozliczeniowe.

Komunikacja

Za pośrednictwem systemu iNORD Business możecie Państwo bez konieczności wychodzenia z biura w sposób łatwy i intuicyjny przesyłać do banku różnego rodzaju wnioski, co istotnie przyspiesza proces ich realizacji.

Wyciągi

 • Możliwość przeglądania i drukowania listy wyciągów online,
 • Możliwość przeglądania i drukowania szczegółów wyciągu online,
 • Możliwość eksportowania wyciągów w formacie MT940,
 • Możliwość importowania i eksportowania danych finansowych (przelewów, historii operacji, wyciągów) oraz słownikowych (dane beneficjentów, tytuły zleceń),
 • Możliwość generowania i przeglądania raportów danych finansowych (np. historia zleceń, historia operacji itp.). Dostępne formaty to: PDF i HTML.

Kontrahenci

System iNORD Business umożliwia Państwu przechowywanie informacji o kontrahentach, dzięki czemu tworząc nowe zlecenie nie musicie Państwo każdorazowo wprowadzać danych beneficjenta lecz możecie Państwo korzystać z danych zapisanych w bazie kontrahentów.

System oferuje również możliwość dowolnego grupowania kontrahentów, którzy mogą należeć do jednej lub wielu grup. Zwiększa to wydatnie efektywność zarządzania danymi kontrahentów oraz przyspiesza proces tworzenia zleceń.

Print

Aktualności

23
MAR
Zawieszenie spłaty rat produktów hipotecznych...
więcej

Centrum Prasowe

06
LUT
Niemal 45 proc. dużych polskich firm przyznaje,...
więcej

Komentarz eksperta

Do 2050 r. turbiny wiatrowe będą wymagały o 300 proc. więcej metali niż obecnie, panele słoneczne zużyją ich aż 200 proc. więcej, a sektor...
więcej