Wsparcie BGK

Ustawa o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej

 
Informujemy, że dnia 19 lutego 2016 r. weszła w życie Ustawa o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej, zobowiązanych do spłaty rat kredytu mieszkaniowego, stanowiącego znaczne obciążenie budżetu gospodarstwa domowego.
 

Zasady udzielania i wysokość wsparcia:

 • Wsparcie przyznaje się w oparciu o umowę zawieraną między Kredytobiorcą a bankiem.
 • Wsparcie wypłacane będzie przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 1 500 zł miesięcznie.
 • Zwrot wsparcia przez Kredytobiorcę następuje po upływie dwóch lat karencji, przez 8 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Wsparcie może zostać przyznane na wniosek Kredytobiorcy, gdy:

 • posiada w banku Kredyt Mieszkaniowy oraz:
 • w dniu złożenia Wniosku o udzielenie  wsparcia Wnioskodawca posiada status bezrobotnego lub,
 • ponosi miesięczne koszty obsługi Kredytu Mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe lub,
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi
 • kredytu mieszkaniowego nie przekracza:
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – zwaloryzowanej zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej kwoty: 701 PLN,
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu liczby członków gospodarstwa domowego Wnioskodawcy i zwaloryzowanej zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej kwoty: 528 PLN.

Składanie wniosków
Wnioski w sprawie udzielenia wsparcia kredytobiorcy mogą Państwo składać, począwszy od 19 lutego 2016 roku.

Podstawa prawna
Fundusz działa na podstawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, z dnia 9 października 2015 roku.

Więcej informacji również na stronie BGK: https://www.bgk.pl/osoby-fizyczne/fundusz-wsparcia-kredytobiorcow/

Print

Aktualności

06
SIE
Ostateczna oferta specjalna dla Klientów...
więcej

Centrum Prasowe

02
LIP
DNB Bank Polska wprowadza nową korporacyjną...
więcej

Komentarz eksperta

Rynek OZE oprócz sprzyjających wiatrów potrzebuje stabilizacji prawnej
więcej