Obsługa Klienta

Kanały dostępu Klienci hipoteczni Formularze do pobrania

Kanały dostępu

Kanały dostępu dla wybranych usług DNB Banku Polska S.A. dla Klientów indywidualnych od 27 maja 2013 r.


1) Dostępne tylko dla Klientów, którzy zawarli Kompleksową umowę o usługi bankowe.
2) Wymagane dołączenie poświadczenia notarialnego autentyczności podpisów złożonych na dokumencie oraz cech dokumentu tożsamości osób składających wniosek.

  • Wniosek złożony listownie na adres korespondencyjny Banku:

Biuro Obsługi Klienta 
DNB Bank Polska S.A.
ul. Postępu 15C, IX piętro
02-676 Warszawa

Formularze i wzory dokumentów do poszczególnych dyspozycji można pobrać pod tym linkiem >>

  • Bankowość telefoniczna
  • Bankowość internetowa - (w celu umożliwienia złożenia wniosków poprzez bankowość internetową wprowadzono nowy typ wiadomości „Wnioski”; formularze i wzory dokumentów do poszczególnych dyspozycji można pobrać pod tym linkiem >> ),
  • Do dyspozycji pozostaje również placówka Banku w Warszawie, przy ul. Postępu 15C, na IX piętrze, czynna pon. – pt. w godzinach 9.00 - 17.00.

Klienci hipoteczni

WAŻNE! W celu zapewnienia odpowiednich standardów obsługi i obniżenia kosztów spłaty rat kredytów walutowych od dnia 27 maja 2013 r. Bank nie będzie pobierał od Klientów Indywidualnych opłaty za przelewy przychodzące w walutach obcych (standardowa opłata wg TPiO dla tego typu transakcji w przypadku pokrycia jej przez beneficjenta/Klienta wynosi 15 zł).

WAŻNE! BIC code DNB Banku Polska S.A.: MHBFPLPW

 Informujemy, że DNB Bank Polska S.A.:

  • uwzględnia ujemne wartości stawek LIBOR dla franków szwajcarskich w ustalaniu oprocentowania kredytów hipotecznych, tylko gdy wartość bezwzględna nie przekroczy wysokości marży Banku dla danej umowy kredytowej,  
  • w indywidualnych przypadkach może umożliwić wydłużenie okresu kredytowania kredytów indeksowanych we frankach szwajcarskich.
  • podjął w dniu 07 maja  2015 r. decyzję o  umożliwieniu kredytobiorcom możliwości dokonania bezprowizyjnej zamiany waluty kredytu z CHF na PLN po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego

Bank wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kredytobiorców indywidualnie rozpatrzy każdy wniosek mający na celu ograniczenie negatywnego wpływu obecnej sytuacji franka szwajcarskiego na rynku walutowym.

Formularze do pobrania

Print

Aktualności

30
CZE
Tarcza 4.0 - informacje dla kredytobiorców
więcej

Centrum Prasowe

17
CZE
Rozwiązania zaproponowane w Tarczy 4.0 nie...
więcej

Komentarz eksperta

COVID-19 może być szansą na rozwój dla polskiego przemysłu farmaceutycznego
więcej