Stawki bazowe

Aktualne stawki bazowe dla produktów hipotecznych oraz kredytów dla podmiotów gospodarczych (MSP)

 

Data
WIBOR 3M
WIBOR 6M
LIBOR 3M
LIBOR 6M
EURIBOR 3M
EURIBOR 6M
2019-11-05
1,71%
1,79%
 - 0,7594%
 - 0,694%
- 0,394%
-0,337%


Ostatnia aktualizacja: 5 listopada 2019 r.

Aktualne stawki bazowe dla Pożyczki Gotówkowej i Pożyczki w Koncie Osobistym

 

Data
WIBOR 3M z 5-go dnia m-ca WIBOR
WIBOR 3M z 1-go dnia m-ca
2019-11-05
1,71%
1,71%

 Ostatnia aktualizacja: 5 listopada 2019 r.

• WIBOR 3M z 5-go dnia m-ca –stosowany dla Pożyczki Gotówkowej
• WIBOR 3M z 1-go dnia m-ca – stosowany dla Pożyczki w Koncie Osobistym


Oprocentowanie pożyczki gotówkowej i pożyczki w koncie osobistym składa się ze stopy bazowej [WIBOR 3M] oraz stałej w całym okresie kredytowania marży Banku. Okres obowiązywania stopy referencyjnej trwa 3 miesiące.
 
Zmiana stopy referencyjnej wpływa na wysokość zmiennej stopy procentowej oraz na wysokość miesięcznej raty Pożyczki. 
 
Stopą bazową dla pożyczki o zmiennym oprocentowaniu jest rynkowa stopa referencyjna WIBOR.
 
WIBOR – stopa procentowa według której banki są gotowe udzielać pożyczek w złotych innym bankom na warszawskim rynku międzybankowym. Indeks przy nazwie oznacza okres jakiego dotyczy stopa np. 3M –   trzy miesiące. Stopa WIBOR ustalana jest w dni robocze i publikowana na stronie Reuter Monitor Money Rates Service o nazwie WIBO o godzinie 11.00 czasu lokalnego
 
Oprocentowanie Pożyczki ulega zmianie w zależności od zmiany wysokości stopy referencyjnej lub wysokości marży. Częstotliwość zmian wysokości stopy referencyjnej zależy od wartości indeksu przy nazwie stopy (np. 3M – stopa trzy miesięczna).
   
Informacje na temat  aktualnych stawek stopy referencyjnej znajdują się również  w placówkach Banku oraz dostępne jest na  Infolinii pod nr 801 301 103 – opłata jak za połączenie lokalne, numer dostępny w kraju; +48 (22) 531 39 39 – numer płatny, dostępny w kraju, za granicą i z telefonów komórkowych.

Informacje na temat stawek bazowych dla podmiotów gospodarczych
 

Oprocentowanie produktów hipotecznych składa się ze stopy bazowej [WIBOR 3M/ LIBOR 3M/ EURIBOR 3M] oraz stałej w całym okresie kredytowania marży Banku. Okres obowiązywania stopy referencyjnej trwa 3 miesiące.

Zmiana stopy referencyjnej wpływa na wysokość zmiennej stopy procentowej oraz na wysokość miesięcznej raty Kredytu/Pożyczki.

Stopą bazową dla kredytu o zmiennym oprocentowaniu jest rynkowa stopa referencyjna (WIBOR/LIBOR/EURIBOR).

  • WIBOR – stopa procentowa według której banki są gotowe udzielać pożyczek w złotych innym bankom na warszawskim rynku międzybankowym. Indeks przy nazwie oznacza okres jakiego dotyczy stopa np. 3M – trzy miesiące. Stopa WIBOR ustalana jest w dni robocze i publikowana na stronie Reuter Monitor Money Rates Service o nazwie WIBO o godzinie 11.00 czasu lokalnego
  • LIBOR - stopa procentowa według której banki są gotowe udzielać pożyczek w walutach wymienialnych (np. we frankach szwajcarskich - CHF). Indeks przy nazwie oznacza okres jakiego dotyczy stopa np. 3M – trzy miesiące. Stopa LIBOR ustalana jest w dni robocze i publikowana na stronie Reuter Monitor Money Rates Service o nazwie LIBOR01 o godzinie 11.00 czasu londyńskiego
  • EURIBOR - stopa procentowa według której banki są gotowe udzielać pożyczek w euro innym bankom w strefie euro. Indeks przy nazwie oznacza okres jakiego dotyczy stopa np. 3M – trzy miesięcy. Stopa EURIBOR ustalana jest w dni robocze i publikowana na stronie EURIBOR w Reuter Monitor Money Rates Service o godzinie 11.00 czasu obowiązującego w Brukseli

Oprocentowanie Kredytu / Pożyczki ulega zmianie w zależności od zmiany wysokości stopy referencyjnej lub wysokości marży. Częstotliwość zmian wysokości stopy referencyjnej zależy od wartości indeksu przy nazwie stopy (np. 3M – stopa trzy miesięczna).

Informacje na temat archiwalnej Tabeli kursów walut obcych dla Kredytów i Pożyczek Hipotecznych zawierającej kursy kupna i sprzedaży walut obcych stosowanych dla Produktów Kredytowych Klientów Indywidualnych oraz o aktualnych stawkach stopy referencyjnej znajduje się również w placówkach Banku oraz dostępne jest na Infolinii pod nr 0 801 301 103 – opłata jak za połączenie lokalne, numer dostępny w kraju; +48 (22) 531 39 39 – numer płatny, dostępny w kraju, za granicą i z telefonów komórkowych.

Archiwalne stawki bazowe od 5.04.2008  - do pobrania >>

Print

Aktualności

07
LIS
Informacja dotycząca Klientów Detalicznych
więcej

Centrum Prasowe

07
PAŹ
Farmy wiatrowe napędzane zdrowym rozsądkiem....
więcej

Komentarz eksperta

Rynek OZE oprócz sprzyjających wiatrów potrzebuje stabilizacji prawnej
więcej