Stawki bazowe

Aktualne stawki bazowe dla produktów hipotecznych oraz kredytów dla podmiotów gospodarczych (MSP)

Data
WIBOR 3M
WIBOR 6M
LIBOR 3M
LIBOR 6M
EURIBOR 3M
EURIBOR 6M
2020-03-05
1,7%
1,77%
 -0,7738%
 -0,736%
- 0,463%
-0,422%


Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2020 r.

Informacje na temat stawek bazowych dla podmiotów gospodarczych

Oprocentowanie produktów hipotecznych składa się ze stopy bazowej [WIBOR 3M/ LIBOR 3M/ EURIBOR 3M] oraz stałej w całym okresie kredytowania marży Banku. Okres obowiązywania stopy referencyjnej trwa 3 miesiące.

Zmiana stopy referencyjnej wpływa na wysokość zmiennej stopy procentowej oraz na wysokość miesięcznej raty Kredytu/Pożyczki.

Stopą bazową dla kredytu o zmiennym oprocentowaniu jest rynkowa stopa referencyjna (WIBOR/LIBOR/EURIBOR).

  • WIBOR – stopa procentowa według której banki są gotowe udzielać pożyczek w złotych innym bankom na warszawskim rynku międzybankowym. Indeks przy nazwie oznacza okres jakiego dotyczy stopa np. 3M – trzy miesiące. Stopa WIBOR ustalana jest w dni robocze i publikowana na stronie Reuter Monitor Money Rates Service o nazwie WIBO o godzinie 11.00 czasu lokalnego
  • LIBOR - stopa procentowa według której banki są gotowe udzielać pożyczek w walutach wymienialnych (np. we frankach szwajcarskich - CHF). Indeks przy nazwie oznacza okres jakiego dotyczy stopa np. 3M – trzy miesiące. Stopa LIBOR ustalana jest w dni robocze i publikowana na stronie Reuter Monitor Money Rates Service o nazwie LIBOR01 o godzinie 11.00 czasu londyńskiego
  • EURIBOR - stopa procentowa według której banki są gotowe udzielać pożyczek w euro innym bankom w strefie euro. Indeks przy nazwie oznacza okres jakiego dotyczy stopa np. 3M – trzy miesięcy. Stopa EURIBOR ustalana jest w dni robocze i publikowana na stronie EURIBOR w Reuter Monitor Money Rates Service o godzinie 11.00 czasu obowiązującego w Brukseli

Oprocentowanie Kredytu / Pożyczki ulega zmianie w zależności od zmiany wysokości stopy referencyjnej lub wysokości marży. Częstotliwość zmian wysokości stopy referencyjnej zależy od wartości indeksu przy nazwie stopy (np. 3M – stopa trzy miesięczna).

Informacje na temat archiwalnej Tabeli kursów walut obcych dla Kredytów i Pożyczek Hipotecznych zawierającej kursy kupna i sprzedaży walut obcych stosowanych dla Produktów Kredytowych Klientów Indywidualnych oraz o aktualnych stawkach stopy referencyjnej znajduje się również w placówkach Banku oraz dostępne jest na Infolinii pod nr 0 801 301 103 – opłata jak za połączenie lokalne, numer dostępny w kraju; +48 (22) 531 39 39 – numer płatny, dostępny w kraju, za granicą i z telefonów komórkowych.

Archiwalne stawki bazowe od 5.04.2008  - do pobrania >>

Print

Aktualności

23
MAR
Zawieszenie spłaty rat produktów hipotecznych...
więcej

Centrum Prasowe

06
LUT
Niemal 45 proc. dużych polskich firm przyznaje,...
więcej

Komentarz eksperta

Do 2050 r. turbiny wiatrowe będą wymagały o 300 proc. więcej metali niż obecnie, panele słoneczne zużyją ich aż 200 proc. więcej, a sektor...
więcej