Kierunki 2018


 

Ile państwa w gospodarce?

„Kierunki 2018. Ingerencja państwa w wybranych sektorach gospodarki – skala i warunki sukcesu” to temat konferencji organizowanej już po raz szósty przez DNB Bank Polska. Partnerem merytorycznym wydarzenia była firma PwC, a patronat medialny nad wydarzeniem objęły dzienniki „Rzeczpospolita” i „Parkiet”.

Tradycyjnie, osią dyskusji był specjalny raport, którego partnerem w tym roku po raz pierwszy była firma PwC Polska. Główną treść raportu stanowią takie zagadnienia jak: scorecard roli państwa w wybranych sektorach i państwach (w tym: udział własności publicznej, model zarządzania, sposób i zakres regulacji), wyniki sektorów w analizowanych krajach oraz zależność pomiędzy stopniem ingerencji publicznej w sektor, a jego wynikami. Raport dotyczy sytuacji i polityki publicznej w 5 krajach (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia, USA) oraz w Polsce w sektorach: motoryzacyjny, energetyczny (OZE), TMT,  handel, przemysł farmaceutyczny, sektor finansowy. Centralnym punktem analizy dla każdego sektora jest porównanie stosowanej wobec niego polityki gospodarczej w Polsce do innych analizowanych krajów oraz płynące z tego porównania wnioski.

Najważniejsze wnioski z raportu zaprezentowali Artur Tomaszewski - Prezes Zarządu Banku DNB oraz Jacek Socha - Wiceprezes, Partner PwC. Z raportu wynika, że Polska jest krajem o wysokim wskaźniku ingerencji państwa w gospodarkę, jednak wciąż bardziej liberalna niż Niemcy czy Francja. Autorzy analizy podkreślali, że coraz większy wpływ na zakres interwencjonizmu państwowego ma globalizacja i rosnąca świadomość społeczna. Głębokość regulacji w poszczególnych krajach ma ograniczony wpływ na wyniki branż (szersze informacje na temat raportu:  https://www.dnb.pl/pl/o-banku/centrum-prasowe/komunikaty-prasowe/art69,-polska-krajem-z-wysokim-wskaznikiem-ingerencji-panstwa-w-gospodarke-ale-bardziej-liberalna-niz-niemcy-i-francja.html).

W agendzie konferencji znalazły się również ciekawe wystąpienia prelegentów reprezentujących zarówno instytucje, jak i biznes. O roli państwa w gospodarce mówił m.in. Bartłomiej Pawlak - Członek Zarządu ds. Finansów i Rozwoju z Polskiego Funduszu Rozwoju. Przedstawione zostały również dwa ciekawe przypadki wsparcia rządowego projektów w Szwecji i Izraelu. Jeden dotyczył branży automotive i transportu publicznego na przykładzie Volvo Group w partnerstwie ElectriCity, kolejny - rządowego wsparcia segmentu nowych technologii w Izraelu. Panel dyskusyjny był okazją do zderzenia różnych poglądów na temat tego, na ile państwo powinno być obecne w gospodarce. Uczestnicy panelu reprezentujący takie instytucje i firmy jak: NCBR, S&P, Poczta Polska, Emitel, Towarowa Giełda Energii oraz PGE Energia Odnawialna starali się odpowiedzieć na pytanie,  jakie warunki powinna spełniać każda interwencja państwa, aby sprzyjać rozwojowi przedsiębiorstw?
Raport odbił się szerokim echem w mediach.

Krótki reportaż z konferencji Kierunki 2018

 Materiał filmowy z wywiadami

Print

Aktualności

30
CZE
Tarcza 4.0 - informacje dla kredytobiorców
więcej

Centrum Prasowe

17
CZE
Rozwiązania zaproponowane w Tarczy 4.0 nie...
więcej

Komentarz eksperta

Pandemia Covid-19 doprowadziła do destabilizacji w branży motoryzacyjnej. Większość europejskich producentów samochodów zamknęła swoje...
więcej