Kierunki 2018


 

„Kierunki 2018. Ingerencja państwa w wybranych sektorach gospodarki – skala i warunki sukcesu” to temat konferencji, organizowanej już po raz szósty przez DNB Bank Polska.
 
Tradycyjnie, osią dyskusji będzie specjalny raport, którego partnerem w tym roku po raz pierwszy będzie PwC Polska. Główną treścią raportu będą takie zagadnienia jak: scorecard roli państwa w wybranych sektorach i państwach (w tym: udział własności publicznej, model zarządzania, sposób i zakres regulacji), wyniki sektorów w analizowanych krajach oraz zależność pomiędzy stopniem ingerencji publicznej w sektor, a jego wynikami. Raport będzie dotyczył sytuacji i polityki publicznej w 5 krajach (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, kraj skandynawski, USA) oraz w Polsce w sektorach: motoryzacyjny, energetyczny (OZE), TMT,  handel, przemysł farmaceutyczny, sektor finansowy. Centralnym punktem analizy dla każdego sektora będzie porównanie stosowanej wobec niego polityki gospodarczej w Polsce do innych analizowanych krajów oraz płynące z tego porównania wnioski. 

Patronami medialnymi konferencji będą Parkiet oraz Rzeczpospolita. 

Agenda

15.00 - 15.30

Rejestracja uczestników

15.30 - 15.40

Otwarcie i przywitanie

15.40 - 16.25

Prezentacja raportu DNB i PwC:
„Kierunki 2018. Ingerencja państwa w wybranych sektorach gospodarki -
skala i warunki sukcesu”


Artur Tomaszewski – Prezes Zarządu, DNB Bank Polska S.A.
Jacek Socha – Wiceprezes, Partner, PwC Polska Sp. z o.o.

16.25 - 16.45

Rola państwa w gospodarce polskiej - cele, założenia, doświadczenia

Paweł Borys – Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

16.45 - 17.05

Norweski model ingerencji państwa w ekonomię

Prelegent w trakcie potwierdzenia

17.05 - 17.35

Przerwa kawowa

17.35 - 17.55

Współpraca pomiędzy sektorem przemysłowym, publicznym i środowiskiem
akademickim na rzecz zrównoważonego transportu publicznego -
na przykładzie Volvo Group w partnerstwie ElectriCity

Marek Gawroński
– Vice President Public and Governmental Affairs,
Volvo Group Poland

17.55 - 18.15

Rządowe wsparcie segmentu nowych technologii - na przykładzie
doświadczeń Izraela

Yigal Erlich
 – Founder and partner of Yozma management and investments

18.15 - 19.05

Ile państwa w gospodarce? Wpływ ingerencji państwa na wybrane sektory
gospodarki -
panel dyskusyjny

prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski – Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Tomasz Dąbrowski – Członek Zarządu, Poczta Polska S.A.
Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu, EmiTel sp. z o.o.
Paweł Ostrowski – Wiceprezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii SA

Marcin Petrykowski - Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Regionalny na Europę
Środkową i Wschodnią, S&P Global Ratings w Polsce

Arkadiusz Sekściński - Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna S.A.

Moderator:  
Jacek Socha – Wiceprezes, Partner, PwC Polska Sp. z o.o.

19.05 - 19.15 Podsumowanie i konkluzje

Print
 

Aktualności

07
GRU
Zmiany w realizacji przelewów do ZUS
więcej

Centrum Prasowe

14
LIS
Polska międzynarodowym hubem farmaceutycznym?
więcej

Komentarz eksperta

Rynek szwedzkich obligacji dla polskich spółek Anna Pieściuk, Analityk w Departamencie Finansowania Strukturyzowanego
Emisja obligacji stanowi dobrze rozwiniętą alternatywę dla bankowego finansowania, zwłaszcza dla regionalnych mid– i small–cap’ów. Dlatego...
więcej