Kierunki 2017

„Kierunki 2017. Negatywne szoki gospodarcze. Stress-testy polskiej gospodarki w 2017 roku” to już piąta z cyklu konferencji organizowanych przez DNB Bank Polska. Konferencja odbędzie się 24 stycznia 2017 r.

Tradycyjnie osią dyskusji będzie specjalny raport na ten temat przygotowany we współpracy z firmą Deloitte. Podczas konferencji chcielibyśmy znaleźć odpowiedzi na pytania: czy potencjalne napięcia i szoki ekonomiczne i polityczne, z którymi możemy mieć do czynienia w 2017 roku wpłyną na polską gospodarkę? A jeśli tak – to na jakie jej sektory najbardziej? Jak firmy mogą uniknąć globalnych ryzyk i zagrożeń? Czy potencjalnie negatywne scenariusze mogą być dla polskich sektorów i firm szansą?

Uczestnikami spotkania będą liderzy poszczególnych branż oraz przedstawiciele wiodących firm na polskim – i nie tylko polskim – rynku.
 

Agenda:

15.00 - 15.30 Rejestracja uczestników
15.30 - 15.40 Otwarcie i przywitanie
15.40 - 16.20 Prezentacja raportu DNB i Deloitte:
„Kierunki 2017. Negatywne szoki gospodarcze. Stress-testy polskiej gospodarki w 2017 roku.”


Artur Tomaszewski – Prezes Zarządu, DNB Bank Polska S.A.
Katarzyna Piętka-Kosińska – Ekonomista, Deloitte Consulting S.A.
16.20 - 16.50

Rynek ropy naftowej w ujęciu globalnym. Czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości?

Torbjørn Kjus – DNB Markets, DNB Bank ASA

16.50 - 17.20 Przerwa kawowa
17.20 - 17.35 Studium przypadku:

Ioannis Tamaresis
– CFO-CEE, TERNA ENERGY S.A.
17.35 - 17.50 Studium przypadku:

Piotr Szeliga
– Członek Zarządu, Grupa Boryszew
17.50 - 18.20

Wpływ negatywnych szoków gospodarczych na poszczególne sektory gospodarki – panel dyskusyjny

Wanda Brociek – Country Manager Poland, SAS
Jacek Dauenhauer – Wiceprezes Zarządu, Pelion S.A.
Piotr Szeliga – Członek Zarządu, Grupa Boryszew
Ioannis Tamaresis – CFO-CEE, TERNA ENERGY S.A.

Moderator: 

Marcin Prusak – Członek Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej,
DNB Bank Polska

18.20 - 18.40 Gość Specjalny:

Gen. Waldemar Skrzypczak – b. Dowódca Wojsk Lądowych,
b. Dowódca Wojsk Polskich w Iraku
18.40 - 18.50 Podsumowanie i konkluzje

 

Print
 

Aktualności

20
GRU
Skrócony czas pracy Biura Obsługi Klientów
więcej

Centrum Prasowe

19
GRU
Nowy członek zarządu w banku DNB
więcej

Komentarz eksperta

Dobre perspektywy dla sektora opakowań Wojciech Kochański, Doradca Klienta Korporacyjnego w Regionie Małopolska
Według szacunków Polskiej Izby Opakowań , rynek ten wart jest w naszym kraju ok. 8 mld euro, co stanowi 1,3 proc. światowej produkcji. Jeśli...
więcej