Kierunki 2017

„Kierunki 2017. Negatywne szoki gospodarcze. Stress-testy polskiej gospodarki w 2017 roku” to tytuł tegorocznego raportu z cyklu „Kierunki”, który Bank DNB przygotował we współpracy z firmą Deloitte i ogłaszał 24 stycznia podczas konferencji z udziałem Klientów, przedstawicieli środowiska finansowego. Spotkanie było okazją, aby odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Czy potencjalne napięcia i szoki ekonomiczne i polityczne, z którymi możemy mieć do czynienia w 2017 roku wpłyną na polską gospodarkę? A jeśli tak – to na jakie jej sektory najbardziej? Jak firmy mogą uniknąć globalnych ryzyk? Czy potencjalnie negatywne scenariusze mogą być dla polskich sektorów i firm szansą?

Patronami konferencji była Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych; patronami medialnymi tradycyjnie już: dzienniki „Rzeczpospolita” i „Parkiet”.

„Kierunki” to przedsięwzięcie, które DNB realizuje od pięciu lat jako specjalistyczny bank korporacyjny. Bank na bieżąco śledzi sytuację w Polsce i na świecie po to, aby wskazywać trendy, które kształtują obraz polskiej gospodarki i przekładają się na działalność polskich firm. A czas pokazał, że prognozy ekonomiczne Banku sprawdzają się; potwierdza je realna gospodarka.

Cykl konferencji Bank zaczynał w 2013 r. Swój pierwszy raport zatytułował wówczas „Pozytywne szoki gospodarcze?”. Na ostatniej konferencji Bank zaprezentował raport pt.: „Negatywne szoki gospodarcze. Stress–testy polskiej gospodarki w 2017” znajdując jednocześnie pozytywne aspekty negatywnych szoków. Dlatego, podczas spotkania pojawiły się optymistyczne czy nawet zaskakujące dla uczestników konkluzje. Okazuje się bowiem, że polska gospodarka – mimo, że bardziej globalna (por. silne powiązania kapitałowe, handlowe z najważniejszymi rynkami Europy, świata) – jednocześnie jest dzisiaj lepiej przygotowana na ewentualny kryzys zewnętrzny analogiczny do tego z 2009 r. W sytuacji kryzysowej ważne są mikropodstawy, a te u nas – jak wynika z raportu DNB i Deloitte – są dobre. Polskie przedsiębiorstwa radzą sobie dzisiaj lepiej.

Najważniejsze wnioski z raportu zaprezentowali podczas spotkania: Artur Tomaszewski, Prezes Zarządu Banku DNB oraz P. Katarzyna Piętka–Kosińska, ekonomistka, współautorka raportu z Deloitte Consulting. Bezpośrednim nawiązaniem do tematyki konferencji były prezentacje – case studies firm Terna Energy (prezentację poprowadził Ioannis Tamaresis, CFO-CEE, TERNA ENERGY S.A.) oraz Boryszew (prezentacja Piotra Szeligi, Członka Zarządu, Grupy Boryszew). Temat realnych wyzwań i kryzysów rozwinięty został w bezpośredniej rozmowie z zaproszonymi firmami: SAS, Pelion, Boryszew, Terna Energy w panelu dyskusyjnym pt. „Wpływ negatywnych szoków gospodarczych na poszczególne sektory gospodarki”, który moderował Marcin Prusak, Członek Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej w DNB Bank Polska SA. Globalny wątek do prowadzonej dyskusji (podczas konferencji mówiono o: napięciach i szokach ekonomicznych i politycznych w ujęciu globalnym) wprowadziła prezentacja eksperta z DNB Markets pt. „Rynek ropy naftowej w ujęciu globalnym. Czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości?”. Ostatnim punktem programu była prezentacja Generała Waldemara Skrzypczaka, byłego Dowódcy Wojsk Lądowych, byłego Dowódcy Wojsk Polskich w Iraku – eksperta z zakresu zarządzania sytuacjami trudnymi.

Tegoroczny raport DNB i Deloitte wyróżnia się. Autorzy wykorzystali w nim wiedzę z przednich opracowań, aby wykonać stress – testy sektorów polskiej gospodarki na negatywne wydarzenia zewnętrzne. DNB i Deloitte skupili się na wydarzeniach zewnętrznych z dwóch powodów: po pierwsze: wewnętrzna sytuacja ekonomiczna jest niezła; po drugie: polskie firmy są coraz bardziej wrażliwe na ryzyka zewnętrzne, ponieważ śmielej dokonują ekspansji handlowej i kapitałowej. We wstępie do raportu, jego autorzy wspominają m.in.: „W globalnie skomplikowanej sytuacji lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, co złego i dlaczego może się zdarzyć w najbliższej przyszłości”.

Polska gospodarka odporniejsza na kryzys finansowy – najważniejsze wnioski z raportu

Po prawie 10 latach od wybuchu globalnego kryzysu finansowego 2007/08 sytuacja gospodarcza, społeczna i polityczna na świecie staje się coraz mniej przewidywalna. Trudności ekonomiczne zarówno krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się zaczynają skutkować wzrostem napięć społecznych i politycznych. Jak wynika z raportu, gospodarka Polski najbardziej wrażliwa jest na wstrząsy ekonomiczne w gospodarkach globalnych, jak USA i Chiny, jak również ważnych gospodarkach Unii Europejskiej, w tym: Niemiec, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

W roku 2017 najmniejsze ryzyko wystąpienia kryzysu mającego istotny wpływ na Polskę wykazują: USA, Rosja, Turcja i Chiny, a największe: Hiszpania, Włochy oraz Ukraina; w ramach tej ostatniej grupy najbardziej dotkliwy dla polskiej gospodarki byłby kryzys we Włoszech i Hiszpanii. Jednocześnie niemal wszystkie analizowane sektory polskiej gospodarki wydają się odporniejsze na pogorszenie koniunktury niż podczas ostatniego kryzysu, z czego handel detaliczny – w mniejszym stopniu.

Szersze informacje: https://www.dnb.pl/pl/o-banku/centrum-prasowe/komunikaty-prasowe/art48,polska-gospodarka-odporniejsza-na-kryzys-finansowy.html

Krótki reportaż z konferencji Kierunki 2017

Materiał filmowy z wywiadami

 

Print

Aktualności

30
CZE
Tarcza 4.0 - informacje dla kredytobiorców
więcej

Centrum Prasowe

17
CZE
Rozwiązania zaproponowane w Tarczy 4.0 nie...
więcej

Komentarz eksperta

Pandemia Covid-19 doprowadziła do destabilizacji w branży motoryzacyjnej. Większość europejskich producentów samochodów zamknęła swoje...
więcej