Kierunki 2017

„Kierunki 2017. Negatywne szoki gospodarcze. Stress-testy polskiej gospodarki w 2017 roku” to tytuł tegorocznego raportu z cyklu „Kierunki”, który Bank DNB przygotował we współpracy z firmą Deloitte i ogłaszał 24 stycznia podczas konferencji z udziałem Klientów, przedstawicieli środowiska finansowego. Spotkanie było okazją, aby odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Czy potencjalne napięcia i szoki ekonomiczne i polityczne, z którymi możemy mieć do czynienia w 2017 roku wpłyną na polską gospodarkę? A jeśli tak – to na jakie jej sektory najbardziej? Jak firmy mogą uniknąć globalnych ryzyk? Czy potencjalnie negatywne scenariusze mogą być dla polskich sektorów i firm szansą?

Patronami konferencji była Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych; patronami medialnymi tradycyjnie już: dzienniki „Rzeczpospolita” i „Parkiet”.

„Kierunki” to przedsięwzięcie, które DNB realizuje od pięciu lat jako specjalistyczny bank korporacyjny. Bank na bieżąco śledzi sytuację w Polsce i na świecie po to, aby wskazywać trendy, które kształtują obraz polskiej gospodarki i przekładają się na działalność polskich firm. A czas pokazał, że prognozy ekonomiczne Banku sprawdzają się; potwierdza je realna gospodarka.

Cykl konferencji Bank zaczynał w 2013 r. Swój pierwszy raport zatytułował wówczas „Pozytywne szoki gospodarcze?”. Na ostatniej konferencji Bank zaprezentował raport pt.: „Negatywne szoki gospodarcze. Stress–testy polskiej gospodarki w 2017” znajdując jednocześnie pozytywne aspekty negatywnych szoków. Dlatego, podczas spotkania pojawiły się optymistyczne czy nawet zaskakujące dla uczestników konkluzje. Okazuje się bowiem, że polska gospodarka – mimo, że bardziej globalna (por. silne powiązania kapitałowe, handlowe z najważniejszymi rynkami Europy, świata) – jednocześnie jest dzisiaj lepiej przygotowana na ewentualny kryzys zewnętrzny analogiczny do tego z 2009 r. W sytuacji kryzysowej ważne są mikropodstawy, a te u nas – jak wynika z raportu DNB i Deloitte – są dobre. Polskie przedsiębiorstwa radzą sobie dzisiaj lepiej.

Najważniejsze wnioski z raportu zaprezentowali podczas spotkania: Artur Tomaszewski, Prezes Zarządu Banku DNB oraz P. Katarzyna Piętka–Kosińska, ekonomistka, współautorka raportu z Deloitte Consulting. Bezpośrednim nawiązaniem do tematyki konferencji były prezentacje – case studies firm Terna Energy (prezentację poprowadził Ioannis Tamaresis, CFO-CEE, TERNA ENERGY S.A.) oraz Boryszew (prezentacja Piotra Szeligi, Członka Zarządu, Grupy Boryszew). Temat realnych wyzwań i kryzysów rozwinięty został w bezpośredniej rozmowie z zaproszonymi firmami: SAS, Pelion, Boryszew, Terna Energy w panelu dyskusyjnym pt. „Wpływ negatywnych szoków gospodarczych na poszczególne sektory gospodarki”, który moderował Marcin Prusak, Członek Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej w DNB Bank Polska SA. Globalny wątek do prowadzonej dyskusji (podczas konferencji mówiono o: napięciach i szokach ekonomicznych i politycznych w ujęciu globalnym) wprowadziła prezentacja eksperta z DNB Markets pt. „Rynek ropy naftowej w ujęciu globalnym. Czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości?”. Ostatnim punktem programu była prezentacja Generała Waldemara Skrzypczaka, byłego Dowódcy Wojsk Lądowych, byłego Dowódcy Wojsk Polskich w Iraku – eksperta z zakresu zarządzania sytuacjami trudnymi.

Tegoroczny raport DNB i Deloitte wyróżnia się. Autorzy wykorzystali w nim wiedzę z przednich opracowań, aby wykonać stress – testy sektorów polskiej gospodarki na negatywne wydarzenia zewnętrzne. DNB i Deloitte skupili się na wydarzeniach zewnętrznych z dwóch powodów: po pierwsze: wewnętrzna sytuacja ekonomiczna jest niezła; po drugie: polskie firmy są coraz bardziej wrażliwe na ryzyka zewnętrzne, ponieważ śmielej dokonują ekspansji handlowej i kapitałowej. We wstępie do raportu, jego autorzy wspominają m.in.: „W globalnie skomplikowanej sytuacji lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, co złego i dlaczego może się zdarzyć w najbliższej przyszłości”.

Polska gospodarka odporniejsza na kryzys finansowy – najważniejsze wnioski z raportu

Po prawie 10 latach od wybuchu globalnego kryzysu finansowego 2007/08 sytuacja gospodarcza, społeczna i polityczna na świecie staje się coraz mniej przewidywalna. Trudności ekonomiczne zarówno krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się zaczynają skutkować wzrostem napięć społecznych i politycznych. Jak wynika z raportu, gospodarka Polski najbardziej wrażliwa jest na wstrząsy ekonomiczne w gospodarkach globalnych, jak USA i Chiny, jak również ważnych gospodarkach Unii Europejskiej, w tym: Niemiec, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

W roku 2017 najmniejsze ryzyko wystąpienia kryzysu mającego istotny wpływ na Polskę wykazują: USA, Rosja, Turcja i Chiny, a największe: Hiszpania, Włochy oraz Ukraina; w ramach tej ostatniej grupy najbardziej dotkliwy dla polskiej gospodarki byłby kryzys we Włoszech i Hiszpanii. Jednocześnie niemal wszystkie analizowane sektory polskiej gospodarki wydają się odporniejsze na pogorszenie koniunktury niż podczas ostatniego kryzysu, z czego handel detaliczny – w mniejszym stopniu.

Szersze informacje: https://www.dnb.pl/pl/o-banku/centrum-prasowe/komunikaty-prasowe/art48,polska-gospodarka-odporniejsza-na-kryzys-finansowy.html

Krótki reportaż z konferencji Kierunki 2017

Materiał filmowy z wywiadami

 

Print

Aktualności

23
MAR
Zawieszenie spłaty rat produktów hipotecznych...
więcej

Centrum Prasowe

06
LUT
Niemal 45 proc. dużych polskich firm przyznaje,...
więcej

Komentarz eksperta

Do 2050 r. turbiny wiatrowe będą wymagały o 300 proc. więcej metali niż obecnie, panele słoneczne zużyją ich aż 200 proc. więcej, a sektor...
więcej