Usługi

Usługi

Sektor usług jest traktowany jako priorytetowy w grupie DNB, specjaliści branżowi są obecni zarówno w centrali w Oslo jak i oddziałach grupy w krajach nordyckich oraz w Europie Wschodniej. W branży usług istnieje duży potencjał współpracy międzynarodowej, widoczne są również wyraźne trendy konsolidacji w niektórych podsektorach.

Grupa DNB posiada długoletnie doświadczenie w sektorze usług, przygotowuje branżowe raporty oraz uczestniczy w międzynarodowych seminariach i spotkaniach sektorowych.

Sektorowi usług dedykujemy w szczególności następujące rozwiązania:

  • produkty kredytowe: kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne, finansowanie strukturalne, project finance, finansowanie fuzji i przejęć, kredyty konsorcjalne,
  • produkty transakcyjne: rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia, płatności i rozliczenia, zarządzanie gotówką, obsługa gotówkowa, karty płatnicze, bankowość,
  • produkty rynków finansowych: depozyty, transakcje walutowe, produkty zabezpieczające przed ryzykiem kursowym, produkty zabezpieczające przed ryzykiem stopy procentowej,
  • produkty finansowania handlu: gwarancje bankowe jako zabezpieczenie transakcji krajowych i zagranicznych; akredytywy (krajowe i eksportowe), inkaso, dyskonto faktur.
Print

Komentarz eksperta

Rynek OZE oprócz sprzyjających wiatrów potrzebuje stabilizacji prawnej
więcej