Sektor publiczny

Sektor publiczny

Od 20 lat (początkowo jako Bank BISE) współpracujemy z podmiotami sektora publicznego zarówno gminami, powiatami i innymi jednostkami samorządu terytorialnego jak i organizacjami NFP (non for profit)  w zakresie wsparcia w zarządzaniu finansami.  Od początku naszej działalności w kręgu zainteresowań Banku pozostawały również szpitale publiczne.

We współpracy z JST jako jeden z nielicznych banków oferujemy doradztwo przy planowaniu i zarządzaniu lokalnymi budżetami. Jesteśmy jednym z pierwszych banków, który przeprowadził emisję obligacji komunalnych - do dziś wyemitowaliśmy ponad 250 programów emisji.

DNB Bank Polska S.A. w zakresie obsługi finansowej współpracuje z kilkudziesięcioma szpitalami publicznymi, finansując zarówno działalność bieżącą jak i zadania inwestycyjne. Na wiele przedsięwzięć z zakresu publicznej służby zdrowia realizowanych z wykorzystaniem środków pomocowych udzieliliśmy gwarancji bankowych. Nasze doświadczenie w zakresie współpracy ze służbą zdrowia prezentujemy na kongresach i warsztatach organizowanych dla sektora zdrowia publicznego.

Nasz nowy, kaskadowy model obsługi zakłada, z jednej strony sprawną obsługę bieżącą prowadzoną przez Doradcę Klienta Korporacyjnego w Regionie, z drugiej doradztwo ekspertów Biura Sektora Publicznego. Jesteśmy obecni w największych miastach w Polsce i we wszystkich kluczowych regionach. Nasi Eksperci posiadają duże doświadczenie branżowe w realizacji skomplikowanych projektów i montaży finansowych, ponadto stale podnoszą kwalifikacje poprzez uczestnictwo, a także prowadzenie specjalistycznych szkoleń.

Naszym Klientom oferujemy:

  • obsługę rachunków bieżących i pomocniczych,
  • lokowanie nadwyżek (depozyty, rachunki oszczędnościowe),
  • kredyty inwestycyjne i obrotowe,
  • organizację i obsługę emisji obligacji komunalnych,
  • gwarancje bankowe.

 

Print

Komentarz eksperta

Rynek OZE oprócz sprzyjających wiatrów potrzebuje stabilizacji prawnej
więcej