Handel

Handel


 

W branży wyraźnie zarysowuje się trend konsolidacji podmiotów oraz dywersyfikacji sprzedażowej, co kreuje duży potencjał do długofalowej współpracy w zakresie potencjalnych fuzji i przejęć, ale również bieżących codziennych operacji bankowych.

Wiele podmiotów by wzrastać organicznie musi rozszerzać obszarowo swoje rynki zbytu, w szczególności na kraje Europy Środkowo-Wschodniej.  Na takie działania pozwala międzynarodowa obecność  grupy DNB w tych krajach.

Eksperci branżowi grupy DNB przygotowują okresowe raporty sektorowe, a podmioty należące do grupy posiadają długofalowe strategie finansowania branży retail.

Klientom tego sektora dedykujemy w szczególności następujące rozwiązania:

  • produkty kredytowe: kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne, finansowanie strukturalne, project finance, finansowanie fuzji i przejęć, kredyty konsorcjalne;
  • produkty transakcyjne: rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia, płatności i rozliczenia, zarządzanie gotówką, obsługa gotówkowa, karty płatnicze, bankowość;
  • produkty rynków finansowych: depozyty, transakcje walutowe, produkty zabezpieczające przed ryzykiem kursowym, produkty zabezpieczające przed ryzykiem stopy procentowej;
  • produkty finansowania handlu: gwarancje bankowe jako zabezpieczenie transakcji krajowych i zagranicznych; akredytywy (krajowe i eksportowe), inkaso, dyskonto faktur.
Print

Komentarz eksperta

Rynek OZE oprócz sprzyjających wiatrów potrzebuje stabilizacji prawnej
więcej