Aktualności

Zawieszenie spłaty rat produktów hipotecznych na okres 3 miesięcy

23-03-2020

Uprzejmie informujemy, że w celu ułatwienia naszym Klientom przejścia przez trudny czas epidemii oraz pomocy tym, którzy mogą mieć przejściowe kłopoty w spłacie zobowiązań, Bank uruchomił uproszczoną ścieżkę wnioskowania o zawieszenie spłaty rat produktów hipotecznych na okres 3 miesięcy z automatycznym wydłużeniem okresu kredytowania o 3 miesiące. 

Jak to działa?

Od dnia 23.03.2020 r. Bank udostępnia możliwość:

  • zawieszenia spłaty rat kapitału  (oznacza to, że Klient płaci tylko część odsetkową raty),
  • zawieszenia spłaty rat kapitałowo–odsetkowych (oznacza to, że Klient przez okres 3 miesięcy nie płaci raty).

We Wniosku >> w Punkcie I. „Przedmiot wniosku” należy zaznaczyć odpowiednią opcję wyboru poprzez zakreślenie.  

Co oznacza, zawieszenie rat na 3 miesiące oraz, że okres kredytowania zostanie wydłużony o 3 miesiące? 

Powyższe oznacza, że w przypadku wyboru opcji: 

  • zawieszenia spłaty rat kapitału - raty kapitałowe zostaną zawieszone na 3 miesiące, a  Kklient będzie płacił tylko odsetki naliczone za dany okres miesięczny.  Jednocześnie okres spłaty kredytu  zostanie wydłużony o 3 miesiące. Nowy harmonogram spłat będzie określał wysokość i terminy  rat odsetkowych w okresie zawieszenia, a po  upływie terminu zawieszenia -wysokość rat kapitałowo-odsetkowych, 
  • zawieszenia spłaty rat kapitałowo–odsetkowych: raty kapitałowe jak i odsetkowe zostaną zawieszone na okres 3 miesięcy (okres karencji).  Odsetki naliczone w tym okresie  zostaną doliczone do kapitału kwoty kredytu. Po upływie terminu zawieszenia zostanie wygenerowany nowy harmonogram spłat określający wysokość i terminy spłat rat kapitałowo-odsetkowych uwzględniający pozostały do spłaty kapitał kredytu powiększony o odsetki naliczone w okresie karencji oraz wydłużony zostanie okres spłaty kredytu o 3 miesiące.

Czy moja rata po okresie zawieszenia spłaty będzie wyższa?

Jako przykład przedstawiamy symulację dla poniższych parametrów produktu hipotecznego w zależności od wyboru jednej z opcji:

Kwota kredytu: 100 000,00 EUR 
Marża: 2,40 % 
EURIBOR 3M z dnia 20/03/2020: -0,371% 
Pozostały okres kredytowania: 240 m-cy 
Metoda spłaty: raty równe 

SYMULACJA: 

Kredyt bez zmian:

Data spłaty Oprocentowanie Rata kap. Rata ods. Rata razem Zadłużenie EUR
2020-07-05 2,029 341,29 167,40 508,69 98 990,97


Zawieszenie spłaty rat kapitału: 

Data spłaty Oprocentowanie Rata kap. Rata ods. Rata razem Zadłużenie EUR
2020-07-05 2,029 339,47 169,20 508,67 100 000,00


Zawieszenie spłaty rat kapitałowo –odsetkowych:

Data spłaty Oprocentowanie Rata kap. Rata ods. Rata razem Zadłużenie EUR
2020-07-05 2,029 341,21 170,10 511,31 100 518,88


Czy złożenie wniosku jest płatne?

Nie. Złożenie wniosku jest bezpłatne i nie wymaga podpisania aneksu do umowy o produkt hipoteczny.

Czy zawieszenie spłaty następuje automatycznie?

Zawieszenie spłaty następuje po podjęciu decyzji przez Bank.

Ważne jest, aby złożone przez Klientów wnioski były kompletne, seria i numer dowodu osobistego oraz podpisy powinny być zgodne z danymi w Banku.  

Jak zawnioskować o odroczenie w spłacie kapitału?

Chcąc dokonać zawieszenia spłaty rat na okres 3 miesięcy z wydłużeniem okresu kredytowania o 3 miesiące należy przesłać do Banku wypełniony Wniosek >>

Wniosek (w formacie WORD), należy wypełnić, zapisać a następnie przesłać drogą elektroniczną.

Kanały składania wniosku:

  • Usługa Elektroniczna
  • Mail na adres: , pracownik Call – Center dokona telefonicznego potwierdzenia przyjęcia Wniosku (dla Klientów, którzy nie posiadają dostępu do Usługi Elektronicznej).
Print

Aktualności

23
MAR
Zawieszenie spłaty rat produktów hipotecznych...
więcej

Centrum Prasowe

06
LUT
Niemal 45 proc. dużych polskich firm przyznaje,...
więcej