Aktualności

Zawieszenie spłaty rat produktów hipotecznych na okres 3 miesięcy

23-03-2020

Uprzejmie informujemy, że w celu ułatwienia naszym Klientom przejścia przez trudny czas epidemii oraz pomocy tym, którzy mogą mieć przejściowe kłopoty w spłacie zobowiązań, Bank uruchomił uproszczoną ścieżkę wnioskowania o zawieszenie spłaty rat produktów hipotecznych na okres 3 miesięcy z automatycznym wydłużeniem okresu kredytowania o 3 miesiące. 

Jak to działa?

Od dnia 23.03.2020 r. Bank udostępnia możliwość:

  • zawieszenia spłaty rat kapitału  (oznacza to, że Klient płaci tylko część odsetkową raty),
  • zawieszenia spłaty rat kapitałowo–odsetkowych (oznacza to, że Klient przez okres 3 miesięcy nie płaci raty).

We Wniosku >> w Punkcie I. „Przedmiot wniosku” należy zaznaczyć odpowiednią opcję wyboru poprzez zakreślenie.  

Co oznacza, zawieszenie rat na 3 miesiące oraz, że okres kredytowania zostanie wydłużony o 3 miesiące? 

Powyższe oznacza, że w przypadku wyboru opcji: 

  • zawieszenia spłaty rat kapitału - raty kapitałowe zostaną zawieszone na 3 miesiące, a  Kklient będzie płacił tylko odsetki naliczone za dany okres miesięczny.  Jednocześnie okres spłaty kredytu  zostanie wydłużony o 3 miesiące. Nowy harmonogram spłat będzie określał wysokość i terminy  rat odsetkowych w okresie zawieszenia, a po  upływie terminu zawieszenia -wysokość rat kapitałowo-odsetkowych, 
  • zawieszenia spłaty rat kapitałowo–odsetkowych: raty kapitałowe jak i odsetkowe zostaną zawieszone na okres 3 miesięcy (okres karencji).  Odsetki naliczone w tym okresie  zostaną doliczone do kapitału kwoty kredytu. Po upływie terminu zawieszenia zostanie wygenerowany nowy harmonogram spłat określający wysokość i terminy spłat rat kapitałowo-odsetkowych uwzględniający pozostały do spłaty kapitał kredytu powiększony o odsetki naliczone w okresie karencji oraz wydłużony zostanie okres spłaty kredytu o 3 miesiące.

Czy moja rata po okresie zawieszenia spłaty będzie wyższa?

Jako przykład przedstawiamy symulację dla poniższych parametrów produktu hipotecznego w zależności od wyboru jednej z opcji:

Kwota kredytu: 100 000,00 EUR 
Marża: 2,40 % 
EURIBOR 3M z dnia 20/03/2020: -0,371% 
Pozostały okres kredytowania: 240 m-cy 
Metoda spłaty: raty równe 

SYMULACJA: 

Kredyt bez zmian:

Data spłaty Oprocentowanie Rata kap. Rata ods. Rata razem Zadłużenie EUR
2020-07-05 2,029 341,29 167,40 508,69 98 990,97


Zawieszenie spłaty rat kapitału: 

Data spłaty Oprocentowanie Rata kap. Rata ods. Rata razem Zadłużenie EUR
2020-07-05 2,029 339,47 169,20 508,67 100 000,00


Zawieszenie spłaty rat kapitałowo –odsetkowych:

Data spłaty Oprocentowanie Rata kap. Rata ods. Rata razem Zadłużenie EUR
2020-07-05 2,029 341,21 170,10 511,31 100 518,88


Czy złożenie wniosku jest płatne?

Nie. Złożenie wniosku jest bezpłatne i nie wymaga podpisania aneksu do umowy o produkt hipoteczny.

Czy zawieszenie spłaty następuje automatycznie?

Zawieszenie spłaty następuje po podjęciu decyzji przez Bank.

Ważne jest, aby złożone przez Klientów wnioski były kompletne, seria i numer dowodu osobistego oraz podpisy powinny być zgodne z danymi w Banku.  

Jak zawnioskować o odroczenie w spłacie kapitału?

Chcąc dokonać zawieszenia spłaty rat na okres 3 miesięcy z wydłużeniem okresu kredytowania o 3 miesiące należy przesłać do Banku wypełniony Wniosek >>

Wniosek (w formacie WORD), należy wypełnić, zapisać a następnie przesłać drogą elektroniczną.

Kanały składania wniosku:

  • Usługa Elektroniczna
  • Mail na adres: , pracownik Call – Center dokona telefonicznego potwierdzenia przyjęcia Wniosku (dla Klientów, którzy nie posiadają dostępu do Usługi Elektronicznej).
Print

Aktualności

30
CZE
Tarcza 4.0 - informacje dla kredytobiorców
więcej

Centrum Prasowe

17
CZE
Rozwiązania zaproponowane w Tarczy 4.0 nie...
więcej