Aktualności

Rozpoczynamy wymianę kart płatniczych

27-05-2014 Kamila Walachowska

W związku z wycofywaniem z oferty Banku kart debetowych VISA Classic i MasterCard Debit Integracja oraz kart kredytowych VISA Platinum i MasterCard World Integracja, a także w związku z wymaganymi przez organizację płatniczą VISA zmianami technologicznymi w karcie zwiększającymi bezpieczeństwo oraz funkcjonalność użytkowanych kart, DNB Bank, działając na podstawie:

  •  §35 ust. 1-2 Regulaminu prowadzenia Rachunków dla Klientów instytucjonalnych obsługiwanych w systemie BankMaster (w przypadku kart debetowych dla Klientów instytucjonalnych) lub
  •  §25 ust. 1-2 Regulaminu Kart VISA Business Charge dla Klientów instytucjonalnych (w przypadku kart obciążeniowych dla Klientów instytucjonalnych),
  • §33 ust. 1-2 Regulaminu rachunków bankowych, bankowości elektronicznej oraz kart debetowych dla Klientów indywidualnych (w przypadku kart debetowych dla Klientów indywidualnych) lub
  • §30 ust. 1-2 Regulaminu Kart kredytowych dla Klientów indywidualnych (w przypadku kart kredytowych dla Klientów indywidualnych),

dokona wymiany wszystkich kart VISA Classic, MasterCard Debit Integracja, VISA Platinum i MasterCard World Integracja, a także kart VISA Prestige, VISA Silver, VISA Gold, VISA Business Debetowa i VISA Business Charge wydanych przed dniem 18 listopada 2013 roku.

W związku z powyższym, Użytkownikom ww. kart płatniczych DNB Bank wyda:
- w przypadku kart debetowych VISA Business Debetowa - nową kartę debetową VISA Business Debetowa,
- w przypadku kart obciążeniowych VISA Business Charge - nową kartę obciążeniową VISA Business Charge.
- w przypadku kart debetowych VISA Classic i MasterCard Debit Integracja oraz VISA Prestige wydanych przed dniem 18 listopada 2013 roku - nową kartę debetową VISA Prestige z zastrzeżeniem, że Użytkownikom tych kart posiadanych do jednego rachunku DNB Bank wyda tylko jedną kartę VISA Prestige,
- w przypadku kart kredytowych MasterCard World Integracja oraz VISA Silver wydanych przed dniem 18 listopada 2013 roku - nową kartę kredytową VISA Silver,
- w przypadku kart kredytowych VISA Platinum oraz VISA Gold wydanych przed dniem 18 listopada 2013 roku - nową kartę kredytową VISA Gold.
 

Nowa karta zostanie do Państwa wysłana nie później niż do dnia 31 lipca 2014 roku.
Z dotychczas użytkowanych VISA Classic, MasterCard Debit Integracja, VISA Platinum i MasterCard World Integracja, a także kart VISA Prestige, VISA Silver, VISA Gold, VISA Business Debetowa i VISA Business Charge wydanych przed dniem 18 listopada 2013 roku będzie można korzystać do dnia aktywacji nowej karty albo do dnia złożenia dyspozycji zastrzeżenia lub zamknięcia karty, jednak nie później niż do dnia 3 listopada 2014 roku.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

  • pod numerem Infolinii: 801 301 103 (opłata jak za połączenie lokalne, numer dostępny w kraju) lub +48 (22) 531 39 39 (numer płatny, dostępny w kraju, za granicą i z telefonów komórkowych),
  • w Oddziale DNB Banku w Warszawie na ulicy Postepu 15C.
Print

Aktualności

18
GRU
Mity przysłaniają fakty. Co naprawdę...
więcej

Centrum Prasowe

13
STY
Weryfikacja kontrahenta na białej liście...
więcej