Aktualności

Informacja dotycząca zobowiązania podatkowego w ramach oferty specjalnej dla Klientów Indywidualnych

11-03-2020

W związku ze zbliżającym się końcem okresu rozliczenia podatku dochodowego, Bank uprzejmie informuje, iż od dokonanych wypłat na rzecz Klientów Banku w ramach oferty specjalnej dla Klientów Indywidualnych w DNB Bank Polska SA, zobowiązanie podatkowe zostało uregulowane przez Bank. 
Bank pełniąc funkcję płatnika podatku, był zobowiązany do poboru podatku zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconych rekompensat i złożenia deklaracji rocznej o pobranym zryczałtowanym podatku.

W związku z tym Bank nie jest zobowiązany do wystawienia PIT-ów osobom otrzymującym rekompensaty. 

Podstawa prawna – art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 

Print

Aktualności

30
CZE
Tarcza 4.0 - informacje dla kredytobiorców
więcej

Centrum Prasowe

17
CZE
Rozwiązania zaproponowane w Tarczy 4.0 nie...
więcej