Aktualności

Oferta specjalna dla Klientów Indywidualnych w DNB Bank Polska S.A

24-12-2018

Szanowni Państwo,

zważywszy, że DNB Bank Polska S.A. konsekwentnie wdraża strategię specjalistycznego banku korporacyjnego obsługującego największe firmy z wybranych sektorów gospodarki oraz ogranicza świadczenie usług dla Klientów indywidualnych, Bank przygotował „Ofertę specjalną dla Klientów Indywidualnych w DNB Bank Polska S.A.”.

1. Oferta specjalna przeznaczona jest dla wszystkich Klientów indywidualnych, posiadających w DNB Banku otwarty przynajmniej jeden z niżej wymienionych produktów:

1.1. Rachunek osobisty w PLN,
1.2. Rachunek a'vista w dowolnej walucie, 1.3. Rachunek oszczędnościowy, 1.4. Karta debetowa, 1.5. Karta kredytowa, 1.6. Grupowe ubezpieczenie ŻYCIE / PRACA,

2. Oferta obowiązuje od dnia 30 listopada 2018 r. do 30 czerwca 2019 r., przy czym dla poszczególnych grup Klientów terminy wypełnienia warunków i przesłania dokumentów  do Banku  będą określone  w  indywidualnych pismach skierowanych do Klientów.

3.  Warunkiem skorzystania z Oferty specjalnej przez Klienta jest łącznie:
3.1. złożenie do Banku dyspozycji zamknięcia wszystkich posiadanych przez Klienta produktów bankowych oraz ubezpieczeniowych (jeśli Klient je posiada) ,wskazanych w pkt 1.oraz 3.2. dokonanie całkowitej spłaty zadłużenia na produktach kredytowych z wyłączeniem produktów hipotecznych, jeśli Klient takie posiada, w terminie określonym w indywidulanym piśmie oraz

4. W przypadku skorzystania przez Klienta z oferty specjalnej po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt. 3 Osoba uprawniona otrzyma Kompensatę w  wysokości 300 PLN brutto.
4.1. Wypłata Kompensaty nastąpi na wskazany przez Osobę uprawnioną rachunek bankowy. Bank dokona wypłaty świadczenia pieniężnego  w formie bezgotówkowej w terminie najpóźniej do dnia zamknięcia produktów bankowych Klienta wskazanego w indywidualnym piśmie.
4.2. Rachunek bankowy wskazany przez Osobę uprawnioną do wypłaty Kompensaty  nie może być w innej walucie niż PLN.
4.3. W ramach niniejszej Oferty specjalnej wypłata Kompensaty przysługuje tylko Osobie uprawnionej składającej dyspozycję w imieniu własnym bądź w imieniu  wszystkich współposiadaczy.
Oznacza to, że w ramach umów objętych współwłasnością kwota Kompensaty będzie wypłacona tylko jeden raz w wysokości nie przekraczających kwot określonych w punkcie 4.

Szczegółowe zasady Oferty specjalnej określa Regulamin Oferty specjalnej dla Klientów indywidualnych.
 

Pliki do pobrania

regulamin_oferty_specjalnej_dla_klientow_indywidualnych.pdfregulamin_oferty_specjalnej_dla_klientow_indywidualnych.pdf
Regulamin Oferty specjalnej dla Klientów indywidualnych
Print
 

Aktualności

15
LUT
Decyzja Prezesa UOKiKwięcej

Centrum Prasowe

15
MAJ
Rynek OZE oprócz sprzyjających wiatrów...
więcej