Aktualności

Oferta specjalna dla Klientów Indywidualnych w DNB Bank Polska S.A

24-12-2018

Szanowni Państwo,

zważywszy, że DNB Bank Polska S.A. konsekwentnie wdraża strategię specjalistycznego banku korporacyjnego obsługującego największe firmy z wybranych sektorów gospodarki oraz ogranicza świadczenie usług dla Klientów indywidualnych, Bank przygotował „Ofertę specjalną dla Klientów Indywidualnych w DNB Bank Polska S.A.”.

1. Oferta specjalna przeznaczona jest dla wszystkich Klientów indywidualnych, posiadających w DNB Banku otwarty przynajmniej jeden z niżej wymienionych produktów:

1.1. Rachunek osobisty w PLN,
1.2. Rachunek a”vista w dowolnej walucie,
1.3. Rachunek oszczędnościowy,
1.4. Karta debetowa,
1.5. Karta kredytowa,
1.6. Grupowe ubezpieczenie ŻYCIE / PRACA,
1.7. Grupowe ubezpieczenie nieruchomości DOM.

2. Oferta obowiązuje od dnia 30 listopada 2018 r. do 30 czerwca 2019 r., przy czym dla poszczególnych grup Klientów terminy wypełnienia warunków i przesłania dokumentów  do Banku  określone są w  indywidualnych pismach skierowanych do Klientów.

3.  Warunkiem skorzystania z Oferty specjalnej przez Klienta jest łącznie:

3.1. złożenie do banku dyspozycji zamknięcia wszystkich posiadanych przez Klienta produktów bankowych oraz ubezpieczeniowych (jeśli Klient je  posiada) ,wskazanych w pkt 1.oraz
3.2. dokonanie całkowitej spłaty zadłużenia na produktach kredytowych z wyłączeniem produktów hipotecznych, jeśli Klient takie posiada, w terminie określonym w indywidulanym piśmie oraz
3.3. jeśli Klienta dotyczy, dostarczenie do banku indywidualnej polisy ubezpieczenia nieruchomości wraz z podpisaną umową cesji ubezpieczenia na rzecz banku.

4. W przypadku skorzystania przez Klienta z oferty specjalnej po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt. 3 Osoba uprawniona otrzyma Bonus w następującej wysokości:

 

Kwota Bonusu Grupa Klientów
300 zł brutto Wszystkie Osoba uprawnione
 
200 zł brutto
dodatkowo
 
Wszystkie Osoby uprawnione, które złożyły rezygnację z grupowego ubezpieczenia nieruchomości DOM i dostarczyły indywidualną polisę ubezpieczeniową zaakceptowaną przez Bank


4.1. Wypłata Bonusu nastąpi na wskazany przez Osobę uprawnioną rachunek bankowy. Bank dokona wypłaty świadczenia pieniężnego  w formie bezgotówkowej w terminie najpóźniej do dnia zamknięcia produktów bankowych Klienta wskazanego w indywidualnym piśmie.
4.2. Rachunek bankowy wskazany przez Osobę uprawnioną do wypłaty Bonusu  nie może być w innej walucie niż PLN.
4.3. W ramach niniejszej Oferty specjalnej wypłata Bonusu przysługuje tylko Osobie uprawnionej składającej dyspozycję w imieniu własnym bądź w imieniu  wszystkich współposiadaczy. Oznacza to, że w ramach umów objętych współwłasnością kwota Bonusu będzie wypłacona tylko jeden raz w wysokości nie przekraczających kwot określonych w punkcie 4.

Szczegółowe zasady Oferty specjalnej określa Regulamin Oferty specjalnej dla Klientów indywidualnych.

 

Pliki do pobrania

formularz_zamkniecia_produktow_bankowych.pdfformularz_zamkniecia_produktow_bankowych.pdf
Formularz zamknięcia produktów bankowych
regulamin_oferty_specjalnej_dla_klientow_indywidualnych.pdfregulamin_oferty_specjalnej_dla_klientow_indywidualnych.pdf
Regulamin Oferty specjalnej dla Klientów indywidualnych
Print
 

Aktualności

24
GRU
Oferta specjalna dla Klientów Indywidualnych w...
więcej

Centrum Prasowe

20
LIS
DNB partnerem „Testu Wiedzy Ekonomicznej”
więcej