Aktualności

Kredyty hipoteczne - Wcześniejsza Spłata 2

19-06-2018

DNB Bank Polska S.A. przygotował kolejną ofertę wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu hipotecznego. Oferta przeznaczona jest dla Klientów indywidualnych, którzy posiadają kredyt hipoteczny/pożyczkę hipoteczną indeksowany/ą do waluty EUR lub CHF w Banku, złożą w Banku dyspozycję oraz dokonają wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu. Dla całkowitych spłat kredytu oferta obowiązuje od 30 maja 2018 r. do 30 września 2018 r. Dla częściowych spłat kredytu oferta obowiązuje od 30 maja 2018 r. do 25 sierpnia 2018 r., przy czym realizacja dyspozycji w ramach oferty nastąpi najpóźniej 5 września 2018 r.
 
Warunki oferty wcześniejszej częściowej spłaty:

 • Czasowe obniżenie marży kredytu na okres 4 lat ( 48 kolejnych miesięcy)
 • Marża po obniżce nie może być niższa niż 0,5 pp.
 • Możliwość częściowej spłaty kredytu wyłącznie raz w jednym z terminów:
  • 5 czerwca,
  • 5 lipca,
  • 5 sierpnia,
  • 5 września br.

W przypadku częściowej spłaty bank oferuje możliwość obniżenia marży kredytu na okres 4 lat w wysokości uzależnionej od kwoty wcześniejszej spłaty, zgodnie z poniższą tabelą:

Kwota nadpłaty Wartość obniżki marży
(% kapitału kredytu pozostającego do spłaty aktualnego na dzień realizacji dyspozycji wcześniejszej spłaty) (punktów procentowych)
10-15% 0,1
>15-25% 0,15
>25-35% 0,30
>35-45% 0,50
>45-50% 0,70
>50% 1,00
 • Skorzystanie z oferty nie wymaga aneksowania umowy i nie obciąża dodatkowymi kosztami.
 • W przypadku klientów spłacających Kredyt w walucie PLN, spłata Kredytu następuje po kursie średnim NBP z dnia realizacji Dyspozycji.
 • Klienci spłacający Kredyt w walucie Kredytu mogą dokonać wcześniejszej częściowej spłaty Kredytu w walucie PLN (jednorazowo) bez konieczności podpisywania aneksu do umowy Kredytu, po średnim kursie NBP z dnia realizacji Dyspozycji. 

 
Warunki oferty wcześniejszej całkowitej spłaty:

 • W ramach oferty Klient może skorzystać z prawa całkowitej spłaty kredytu w dowolnym terminie bez dodatkowych opłat
 • W przypadku klientów spłacających Kredyt w walucie PLN, spłata Kredytu następuje po kursie średnim NBP z dnia realizacji Dyspozycji.
 • Klienci spłacający Kredyt w walucie Kredytu mogą dokonać wcześniejszej częściowej spłaty Kredytu w walucie PLN (jednorazowo) bez konieczności podpisywania aneksu do umowy Kredytu, po średnim kursie NBP z dnia realizacji Dyspozycji.
 • Bank wykona dyspozycję przedterminowej całkowitej spłaty kredytu w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia jej złożenia w banku, pod warunkiem zapewnienia przez Klienta środków na jej realizację

Oferta jest dostępna do 30.09.2018 r.
 
Informacja dodatkowa

 • Klienci, którzy skorzystali z wcześniejszej promocji w okresie od 14 sierpnia 2017 r. do 22 grudnia 2017 mogą złożyć  dyspozycję wcześniejszej przedterminowej spłaty części Kredytu na warunkach wynikających  z  niniejszej Oferty. W przypadku skorzystania przez Klienta z obu ofert promocji, obniżki marż wynikających z promocji są sumowane, przy, czym marża po obniżce, z uwzględnieniem dotychczasowych promocji nie może być niższa niż 0,5 punktu procentowego.
 • Okres obniżki marży dla Klientów wskazanych w  pkt 2.10 będzie obowiązywał do daty zakończenia pierwszej promocji.  

 
W celu poznania szczegółów oraz wykonania symulacji raty kredytu po dokonaniu nadpłaty serdecznie zapraszamy do kontaktu z infolinią banku pod numerem telefonu 801 301 103 lub +48 22 531 39 39 lub do skorzystania z formularza kontaktu >> oraz do zapoznania się z załączonym regulaminem oferty specjalnej. 
 

Pliki do pobrania

dyspozycja_na_www_06_18.pdfdyspozycja_na_www_06_18.pdf
Dyspozycja przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego
regulamin_wczesniejsza_splata__2.pdfregulamin_wczesniejsza_splata__2.pdf
Regulamin oferty promocyjnej „Wcześniejsza spłata 2”
Print

Aktualności

11
MAJ
Zawieszenia spłaty rat na okres 3 miesięcy z...
więcej

Centrum Prasowe

23
KWI
DNB Bank Polska umożliwia klientom korporacyjnym...
więcej