Aktualności

Zmiany w realizacji przelewów do ZUS

07-12-2017

Szanowni Państwo,
 

z dniem 1 stycznia 2018 r. zmieni się sposób opłacania i rozliczania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2017 r. poz. 1027).
 

Od tej daty każdy płatnik będzie zobowiązany do dokonywania wpłat na rzecz ZUS na jeden, indywidualny rachunek składkowy. Oznacza to, że zamiast kilku przelewów realizowanych dotychczas na różne rachunki, będą Państwo wykonywać jeden przelew na dedykowany dla płatnika  numer rachunku składkowego ZUS.
 

Indywidualny numer rachunku składkowego otrzymają Państwo od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do końca grudnia 2017 r. Nowy numer rachunku będzie posiadał następującą strukturę:
LK 60000002026 KKK NNNNNNNNNN, gdzie:

 • LK – liczba kontrolna numeru rachunku składkowego
 • 60000002026 – stały numer ZUS (stała wartość, którą zawiera każdy numer rachunku składkowego)
 • KKK – liczba uzupełniająca
 • NNNNNNNNNN – NIP Płatnika.

Po otrzymaniu numeru rachunku składkowego prosimy o sprawdzenie, czy rachunek ma wyżej opisaną strukturę. W razie wątpliwości co do numeru rachunku (lub braku otrzymania takiego rachunku) należy skontaktować się z ZUS. Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, tel. 22 560 16 00, strona internetowa >> 
 

W związku z powyższym, wszystkie płatności do ZUS (zarówno wprowadzane manualnie jak i importowane z pliku), które mają zostać realizowane począwszy od pierwszego dnia roboczego 2018r. należy składać  jako przelewy krajowe (zaktualizowana specyfikacja importu zleceń płatniczych znajduje się tutaj >> (zakładka ”Płatności”). Opłata za przelewy na nowe rachunki składkowe ZUS będzie tożsama z opłatą za przelewy krajowe ELIXIR wskazaną w Tabeli Opłat i Prowizji >> lub wskazaną  bezpośrednio w umowie prowadzenia rachunku.
 

Od dnia 30 grudnia 2017 r. (sobota) zostaną wyłączone w bankowości elektronicznej dedykowane formatki dla przelewów do ZUS.  Po tym terminie bank odrzuci wszystkie przelewy zlecone wg starych zasad na rachunki ZUS (jako przelewy na nieobowiązujące już wówczas numery rachunków). Jednocześnie prosimy o usunięcie przelewów do ZUS założonych z przyszłą datą realizacji po 1.01.2018 r. oraz o niezakładanie nowych przelewów  które miałyby zostać zrealizowane po 01.01.2018r.
 

Szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad opłacania składek znajdują na stronach ZUS >> 

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z bankiem:

 • Zespół Account Manager’ów dla Klientów Korporacyjnych:
  • +48 (22) 524 18 88
 • Infolinia dla Klientów Indywidualnych, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Wspólnot Mieszkaniowych:
  • 801 301 103 – opłata jak za połączenie lokalne, numer dostępny w kraju;
  • +48 (22) 531 39 39 – numer płatny, dostępny w kraju, za granicą i z telefonów komórkowych.
    

Z poważaniem,
DNB Bank Polska S.A.
 

Print

Aktualności

30
CZE
Tarcza 4.0 - informacje dla kredytobiorców
więcej

Centrum Prasowe

17
CZE
Rozwiązania zaproponowane w Tarczy 4.0 nie...
więcej