Aktualności

Bank rozpoczyna prace nad nową bankowością internetową

11-10-2017

Projekt wdrożenia nowej bankowości internetowej realizowany będzie etapowo i zakończy się pod koniec 2018 r. Nowy system zapewni obsługę pełnego wachlarza produktów i usług. Jego iterfejs i ergonomia zostaną dostosowane do oczekiwań klientów korporacyjnych.
Klienci na bieżąco – stosownie do postępu prac – będą informowani o wszelkich, istotnych z ich punktu widzenia zmianach.

Klienci zyskają dostęp do banku poprzez nowoczesną bankowość internetowa. Będą także mieli możliwość bezpośredniego połączenia własnych systemów ERP z systemem banku. System w chwili wdrożenia będzie w pełni zgodny z najnowszymi regulacjami PSDII, zarówno w zakresie wymagań bezpieczeństwa przy uwierzytelnianiu i autoryzacji transakcji, jak również udostępniania interfejsów integracyjnych podmiotom zewnętrznym współpracującym z firmą.

– System adresuje specjalistyczne wymagania klientów korporacyjnych zidentyfikowane i potwierdzone w ramach wielogodzinnych wywiadów z użytkownikami. Zostanie zaprojektowany w duchu aktualnych trendów technologicznych z wykorzystaniem najnowszej praktyki w obszarze user experience – podkreśla Łukasz Kuć, Dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej w DNB Bank Polska SA. System będzie sprofilowany pod kątem różnych potrzeb użytkowników i zgodnie z operacjami, które realizują w swojej codziennej pracy. Będzie on więc inaczej wyglądał dla CFO a inaczej dla pracownika operacyjnego – tłumaczy Łukasz Kuć.

Projekt realizowany będzie w kilku etapach. W pierwszym etapie (planowany na sierpień 2018 r.) bank zmigruje do nowego systemu ok. 60 proc. klientów. Nowy system bank udostępni wszystkim klientom na przełomie 2018 i 2019 r.
Klienci banku na bieżąco – stosownie do zakresu prac – będą informowani o zmianach, które będą ich dotyczyły.
 

Print

Aktualności

11
MAJ
Zawieszenia spłaty rat na okres 3 miesięcy z...
więcej

Centrum Prasowe

23
KWI
DNB Bank Polska umożliwia klientom korporacyjnym...
więcej