Aktualności

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

09-10-2017

Szanowni Państwo,

w ślad za Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich, również ze swojej strony ostrzegamy Państwa przed próbami wyłudzania przez telefon informacji o Klientach.

Znane są przypadki, kiedy dzwoniąc do Klientów oszuści podają się za pracowników banku, kancelarii prawnej lub firmy współpracującej z bankiem. Powołując się na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa – proszą oni o podanie informacji poufnych. W rzeczywistości, ich celem jest wyłudzenie danych do logowania do serwisu internetowego oraz kodów z narzędzia autoryzacyjnego. Posiadając te dane oszuści mogą samodzielnie zmienić w systemie bankowości internetowej numer telefonu do autoryzacji transakcji. W praktyce oznacza to, że SMS-y wysyłane będą na ich telefon, co pozwoli im dokonywać przelewów Państwa środków na konta w innych bankach.

O czym należy pamiętać:

 • pracownik banku podczas rozmowy telefonicznej nigdy nie poprosi Państwa o podanie haseł dostępu do systemu bankowości internetowej
 • bank nigdy nie wymaga podania kodu jednorazowego w trakcie rozmowy telefonicznej zainicjowanej przez pracownika banku, chyba że kontakt telefoniczny następuje z inicjatywy Klienta
 • podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego jest konieczne wyłącznie, aby zatwierdzić zleconą przez Klienta dyspozycję, np. zlecenia przelewu, założenia lokaty, zmiany danych korespondencyjnych, zdefiniowania płatności lub zlecenia stałego, itp.

W sytuacji, gdy:

 • odbierzecie Państwo podejrzany telefon od osoby podającej się za pracownika banku,
 • pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, czy zasadne jest podawanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego lub innych danych,
 • jak również w każdym innym przypadku, w którym podczas korzystania z elektronicznych kanałów dostępu spotkacie się Państwo z sytuacją, która wyda się podejrzana lub wzbudzi zaniepokojenie,
  prosimy o niezwłoczny kontakt z bankiem:
  • Infolinia dla Klientów Indywidualnych, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Wspólnot Mieszkaniowych:
    
   801 301 103 – opłata jak za połączenie lokalne, numer dostępny w kraju;
   +48 (22) 531 39 39 – numer płatny, dostępny w kraju, za granicą i z telefonów komórkowych.
  • Zespół Account Manager’ów dla Klientów Korporacyjnych:
   +48 (22) 524 18 88
   – numer płatny, dostępny w kraju, za granicą i z telefonów komórkowych

 Więcej informacji na temat zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej (w tym z serwisu telefonicznego) znajduje się na stronach www.zbp.pl


 

Print
 

Aktualności

15
LUT
Decyzja Prezesa UOKiKwięcej

Centrum Prasowe

15
MAJ
Rynek OZE oprócz sprzyjających wiatrów...
więcej