Aktualności

Saldo netto ułatwi zarządzanie płynnością

12-12-2014

Klienci DNB nie muszą już utrzymywać dodatniego salda na konkretnym rachunku, aby móc realizować płatności.

Bank DNB udostępnił klientom usługę ‘Saldo netto’, umożliwiającą realizację przelewów przy wykorzystaniu środków dostępnych nie tylko na rachunku głównym, ale również na innych rachunkach. To spore ułatwienie – nie ma już bowiem konieczności zapewnienia środków na konkretnym (głównym) rachunku, wystarczy zagwarantować odpowiednie saldo w grupie rachunków tworzących tzw. strukturę Salda netto. Aby skorzystać z usługi niezbędne jest włączenie rachunku głównego do struktury Salda netto, dzięki czemu weryfikacja dostępnego salda dokonywana będzie nie w odniesieniu do rachunku, z którego dokonywana jest płatność, lecz w całej grupie rachunków tworzących strukturę Salda netto.

Realne korzyści

Jakie korzyści przynosi nowa usługa? Posłużmy się przykładem. W każdej firmie bardzo ważna jest tajemnica obsługi wynagrodzeń. Saldo netto może być uzupełnieniem funkcji rachunku płacowego. Włączenie rachunku głównego firmy do struktury Salda netto wraz z rachunkiem płacowym, pozwala zaoszczędzić czas, który należałoby przeznaczyć na zasilenie rachunku pod realizację przelewów wynagrodzeń. Inny przykład – jeśli w danej firmie wymagane jest ręczne zasilanie wielu rachunków pod realizację transakcji zlecanych przez różne działy firmy – usługa Saldo netto może pozwolić na pominięcie tej czynności, dzięki wspólnej weryfikacji struktury salda.

Jak to działa?

Podczas realizacji każdej płatności w systemie bankowości transakcyjnej iNORD Business, system automatycznie sprawdza czy Saldo netto wszystkich rachunków objętych usługą jest wystarczające na realizację płatności. Po realizacji płatności saldo rachunku może pozostać ujemne, a wyrównanie sald nastąpi automatycznie – ta operacja może mieć miejsce na koniec dnia (ok. godz. 17:45) i będzie stanowić ostatnią operację na wyciągu bankowym. Wyrównanie sald może też następować kilka razy w ciągu dnia, co może powodować prezentację wielu księgowań konsolidacyjnych na wyciągu. Należy przy tym pamiętać, że konsolidacja sald następuje zgodnie z mechanizmem zero-balancing, co oznacza, że po konsolidacji wskazany rachunek główny odzwierciedla stan Salda netto, a wszystkie pozostałe rachunki struktury mają saldo równe 0.

Jakie parametry wybrać?

Najważniejszym elementem struktury Salda netto jest lista rachunków, które zostaną do niej włączone. Rachunki muszą być prowadzone w tej samej walucie, a samo dysponowanie środkami nie może podlegać ograniczeniom. Należy też wybrać harmonogram konsolidacji sald w strukturze – zdecydować, czy operacja powinna następować raz, czy kilka razy dziennie.
 

Print

Aktualności

18
GRU
Mity przysłaniają fakty. Co naprawdę...
więcej

Centrum Prasowe

13
STY
Weryfikacja kontrahenta na białej liście...
więcej