Aktualności

DNB na Szczycie Zdrowia

23-06-2014 Maciej Soroko, Biuro Sektora Publicznego

Na początku czerwca w warszawskim Hotelu Westin odbyła się prestiżowa Konferencja „Szczyt Zdrowie 2014”. A ponieważ sektor publiczny, w tym finansowanie służby zdrowia, to dla naszego banku obszar strategiczny – DNB był na Szczycie Zdrowia aktywny, w konferencji udział brali przedstawiciele naszego Banku, reprezentujący Public Sector.

Szczyt Zdrowie – to prestiżowa konferencja organizowana pod auspicjami trzech instytucji: Pracodawców RP, Instytutu Studiów Wschodnich (organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy) oraz Instytutu Ochrony Zdrowia. Szczyt jest uznaną płaszczyzną dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia - władzą ustawodawczą i wykonawczą, płatnikiem, pracodawcami, świadczeniodawcami, samorządami i związkami zawodowymi środowisk ochrony zdrowia, personelem medycznym, przemysłem farmaceutycznym czy dostawcami technologii medycznych. Uczestnikami konferencji byli wysokiej rangi menadżerowie, politycy, urzędnicy, przedstawiciele sektora publicznego, świata biznesu oraz organizacji pozarządowych - z Polski i Europy.

Podczas Szczytu odbyło się szereg paneli dyskusyjnych poświęconych różnym zagadnieniom z obszaru służby zdrowia, dotyczących m.in. polityki zdrowotnej państwa, roli ministra zdrowia w polityce państwa, polityki lekowej czy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Jednym z panelistów był ekspert naszego Banku Maciej Soroko, który uczestniczył w panelu „Bezpieczeństwo pacjenta, bezpieczeństwo szpitala”.

Nasz ekspert koncentrował na kilku kwestiach związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem finansowym szpitali. Zwracał uwagę na kwestie płynności finansowej, pokazywał zalety korzystania z finansowania obrotowego bieżącej działalności, które dla szpitali jest znacznie tańsze niż regulowanie zobowiązań już wymagalnych – ze względu na ustawowe odsetki karne.
 
Poruszał też kwestie dostaw dla szpitali na zasadzie „dostarcz i sfinansuj”, którą banki są szczególnie zainteresowane gdyż - występując wspólnie z dostawcą (leków, urządzeń medycznych etc.) i będąc uczestnikami transakcji - zapewniają płatność dostawcy bezpośrednio po podpisaniu umowy. W przeciwieństwie do płatności ratalnych, rozwiązanie takie jest dla szpitali znacznie tańsze, ponieważ dostawca nie uwzględnia w takim przypadku w cenie „kredytu kupieckiego”, którego udzielić musi szpitalowi w przypadku zapłaty w ratach, i który jest zawsze droższy od finansowania bankowego.

Kolejna kwestia mająca wpływ na bezpieczeństwo finansowe szpitala - to wymogi wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie „szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą”. W większości szpitali spełnienie wymogów rozporządzenia będzie wymagało olbrzymich nakładów finansowych na remonty czy rozbudowy – często będą to inwestycje przekraczające nie tylko możliwości samych szpitali, ale też ich organów założycielskich. Dlatego jednym z rozwiązań, które mogą umożliwić realizację inwestycji – jest finansowanie przedsięwzięcia w formule PPP. Korzyść jest wówczas obopólna – szpital jest dostosowany do wymogów ustawy i tym samym podnosi swoją jakość, a przy okazji realizuje np. projekt efektywności energetycznej, który przynosi znaczne oszczędności. Oczywiście partner prywatny uzyskuje zapłatę za zrealizowane zadania., ale może być ona rozłożona nawet na kilkanaście lat.

Sektor publiczny to tylko jeden z obszarów, w których nasz bank jest aktywny. Eksperci DNB uczestniczyć też będą w konferencjach i wydarzeniach dotyczących innych sektorów gospodarki, o czym będziemy na bieżąco informować.
 

Print

Aktualności

18
GRU
Mity przysłaniają fakty. Co naprawdę...
więcej

Centrum Prasowe

13
STY
Weryfikacja kontrahenta na białej liście...
więcej