Aktualności

Handel w Polsce - kolejna konferencja z cyklu Kierunki 2014 organizowana przez DNB Bank Polska

05-06-2014

 

KIERUNKI 2014. KLUCZOWE CZYNNIKI DETERMINUJĄCE HANDEL W POLSCE
czyli DNB Bank Polska dla liderów rynku detalicznego

 
Handel to sektor odpowiadający za niemal 1/3 polskiej gospodarki i 1/4 zatrudnienia. Jaki jest kierunek rozwoju  sieci handlowych – konsolidacja i przejęcia czy wchodzenie nowych graczy? Czy e-handel zmieni układ sił? Czy w najbliższych latach nastąpi poprawa sytuacji w handlu? I co dalej z polskimi firmami handlowymi – czy mają szansę na ekspansję zagraniczną? O perspektywach dla polskiego handlu dyskutowali uczestnicy zorganizowanej przez DNB Bank Polska konferencji „Kierunki 2014. Kluczowe czynniki determinujące handel w Polsce” w warszawskim hotelu Westin.

To kolejna konferencja z cyklu Kierunki 2014 zorganizowana przez DNB Bank Polska, tym razem dla Klientów z branży rynku detalicznego. Podczas spotkania zostały zaprezentowane i poddane dyskusji wnioski z raportu, powstałego we współpracy z firmą konsultingową Deloitte. Konferencja zgromadziła prezesów, dyrektorów zarządzających i finansowych oraz właścicieli największych firm z branży handlowej.

Handel hurtowy i detaliczny to sektor o znaczącej roli w polskiej gospodarce. Jak wynika z raportu opracowanego przez DNB Bank Polska i Deloitte „Kierunki 2014 – kluczowe czynniki determinujące handel w Polsce”, firmy handlowe wytwarzają 17 proc. wartości dodanej brutto, a sektory pośrednio powiązane z handlem tworzą dodatkowe 12 proc. W rezultacie sektor handlu przyczynia się do tworzenia aż 29 proc. wartości dodanej w gospodarce i zatrudnia 26 proc. ogółu pracujących.


Wedle autorów raportu w ostatnich 10 latach dość znacząco zmieniły się obraz i struktura handlu w Polsce. Ogólna liczba sklepów zmalała o 21 proc., jednocześnie szybko rośnie liczba sklepów wielkopowierzchniowych, które wypierają z rynku sklepy mniejsze. Obecnie placówki wielkopowierzchniowe zajmują niemal 50 proc. całkowitej powierzchni handlowej. Udział sprzedaży w sieciach handlowych w Polsce już teraz przewyższa poziom w rozwiniętych gospodarkach (za wyjątkiem Anglii), choć w niektórych krajach Europy Środkowej jest jeszcze wyższy.

- W tym kontekście możliwość dalszego zwiększania udziału sprzedaży w sklepach wielkopowierzchniowych wydaje się w Polsce ograniczona. Uważamy, że dalszy rozwój sieci handlowych odbywać się będzie raczej poprzez konsolidację i przejęcia, niż znaczące zmiany w strukturze handlu detalicznego, choć nie można wciąż wykluczyć wchodzenia na polski rynek specjalistycznych sieci handlowych, mówi Artur Tomaszewski, prezes zarządu DNB Bank Polska.


W ostatnich dwóch latach sprzedaż żywności spowolniła do umiarkowanego tempa, natomiast popyt na dobra trwałego i półtrwałego użytku zwolnił w relatywnie większym stopniu, choć nadal pozostawał silny.
- Stosunkowo duży udział żywności w koszyku polskiego konsumenta, a ponadto relatywnie niska zależność tego segmentu od osłabienia sytuacji dochodowej społeczeństwa tłumaczy sukces dyskontów w Polsce w okresie spowolnienia, twierdzi Rafał Antczak z Deloitte.


A co można prognozować na kolejne okresy? Wg. autorów raportu, po słabym roku 2013 kolejne dwa lata będą lepsze, ale poprawa sytuacji w segmentach handlu nie będzie równomierna. Wzrost dochodów gospodarstw domowych spowoduje ożywienie w handlu detalicznym, ale raczej mało prawdopodobny jest powrót do wysokiej dynamiki sprzedaży z lat poprzednich. Inna będzie natomiast sytuacja handlu hurtowego, gdyż silnie rosnący eksport będzie czynnikiem nakręcającym dynamikę sprzedaży na rynkach zewnętrznych, co razem z nieco lepszą sytuacją na rynku wewnętrznym może powodować silne odbicie wzrostu sprzedaży hurtowej.
- Realizacja takiego scenariusza może okazać się sprzyjająca dla ekspansji polskich firm handlowych za granicą - dodatkowo wzmocnionych dobrymi wynikami w kraju. Kluczową przesłanką do takiej decyzji musi być jednak każdorazowo szczegółowa analiza sytuacji finansowej własnej i konkurencji, mówi Artur Tomaszewski, prezes DNB.
 

Obejrzyj wywiad z Arturem Tomaszewskim, Prezesem Zarządu DNB Bank Polska na temat handlu w Polsce

                                                                                                                                                              

Print

Aktualności

18
GRU
Mity przysłaniają fakty. Co naprawdę...
więcej

Centrum Prasowe

13
STY
Weryfikacja kontrahenta na białej liście...
więcej