DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa,
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000022156, NIP: 525-22-12-939, REGON: 017296065, LEI: 259400CNE07XXF17VJ03, Kapitał zakładowy 1.257.200.000 zł (wpłacony w całości).

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies - dowiedz się więcej >